Czym jest postępowanie urlopowe?

Osobliwości branży budowlanej

Branża budowlana pod pewnymi względami bardzo różni się od innych branż:

 • Miejsca świadczenia pracy stale się zmieniają (place budowy)
 • Przy złej pogodzie i w zimie regularnie dochodzi do przestojów.

Dlatego wielu pracowników zmienia pracodawcę raz lub kilka razy w roku. Prowadzi to do pewnych niedogodności dla pracownika i jego pracodawcy – również w kwestii urlopu.

Dla niemieckiego budownictwa istnieje zatem specjalne postępowanie urlopowe, w którym muszą uczestniczyć wszyscy pracodawcy. To postępowanie urlopowe obowiązuje na obszarze całych Niemiec. Jeśli zagraniczne przedsiębiorstwa budowlane delegują pracowników na place budowy w Niemczech, są one również zobowiązane do uczestnictwa w tym postępowaniu.


Postępowanie urlopowe działa w następujący sposób:

Pracownik „oszczędza” świadczenia urlopowe u każdego pracodawcy budowlanego i przenosi je ze sobą do kolejnego pracodawcy budowlanego. Jeśli chce wziąć urlop, może wykorzystać wszystkie naliczone dni urlopu u obecnego pracodawcy.

Aby ten system mógł funkcjonować, wszyscy pracodawcy budowlani płacą nam stałą miesięczną składkę za swoich pracowników. W ten sposób finansowane są świadczenia urlopowe. Dzięki temu, pracodawca, który na koniec udziela urlopu, nie ponosi żadnych strat finansowych.


Składka kasy urlopowej

Wysokość składki do kasy urlopowej naliczana jest od wynagrodzenia brutto pracownika. Wysokość wynagrodzenia brutto wynika z umowy o pracę oraz przepisów ustawowych lub postanowień układu zbiorowego pracy w kraju pochodzenia. Nie może być ono jednak niższe od płacy minimalnej w niemieckim budownictwie.

Składka kasy urlopowej płacona nam co miesiąc przez pracodawcę wynosi

 • od stycznia 2022 r. – 15,20 %
 • od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. – 15,40 %
 • od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r. – 14,50 %

miesięcznego wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników oddelegowanych do Niemiec.


Kim jest SOKA-BAU?

SOKA-BAU to wspólna nazwa dla

 • Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) 
  (kasa wyrównawcza z tytułu urlopu i wynagrodzenia w budownictwie) oraz
 • Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) 
  (kasa dodatkowych zabezpieczeń w budownictwie).

Obie instytucje wspólnie wdrażają przepisy układów zbiorowych pracy w budownictwie. ULAK przeprowadza postępowanie urlopowe dla pracodawców z siedzibą za granicą i ich pracowników oddelegowanych do Niemiec. Jest to stowarzyszenie posiadające własną osobowość prawną na mocy nadania przez państwo.

ULAK i ZVK są instytucjami stron układów zbiorowych pracy dla budownictwa:

 • Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.
  Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin
 • Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
  Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main
 • Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.
  Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin