Czym jest postępowanie urlopowe?

Branża budowlana pod pewnymi względami bardzo różni się od innych branż:

 • Miejsca świadczenia pracy stale się zmieniają (place budowy).
 • Przy złej pogodzie i w zimie regularnie dochodzi do przestojów.

Dlatego wielu pracowników w branży budowlanej zmienia pracodawcę raz lub kilka razy w roku. Prowadzi to do pewnych niedogodności – również w kwestii urlopu.

Do jakich niedogodności dochodzi w odniesieniu do urlopu?

W Niemczech pracownik musi być zatrudniony u tego samego pracodawcy przez co najmniej sześć miesięcy, zanim uzyska prawo do pełnego urlopu rocznego. To, ile dni urlopu może wykorzystać pracownik, zależy więc od tego, jak długo jest zatrudniony u tego samego pracodawcy. Jeśli pracownik często zmienia pracodawcę, w wielu przypadkach może nie mieć możliwości skorzystania z dłuższego urlopu.

Pracodawca również ponosi straty w wyniku takiej regulacji. Musiałby on udzielić pracownikowi pełnego rocznego urlopu po upływie sześciu miesięcy, nawet jeśli pracownik nie był u niego zatrudniony przez cały rok. Ze względu na dużą rotację pracowników w przedsiębiorstwach budowlanych mogłoby to prowadzić do problemów finansowych.


Specyfika niemieckiej branży budowlanej

Dla niemieckiego budownictwa istnieje zatem specjalne postępowanie urlopowe, w którym muszą uczestniczyć wszyscy pracodawcy. To postępowanie urlopowe obowiązuje na obszarze całych Niemiec. W przypadku oddelegowania pracowników na budowy w Niemczech jesteś także zobowiązany do udziału w tym postępowaniu.

Postępowanie urlopowe działa w następujący sposób:
Pracownik „oszczędza” świadczenia urlopowe u każdego pracodawcy budowlanego i przenosi je ze sobą do kolejnego pracodawcy budowlanego. Jeśli chce wziąć urlop, może wykorzystać wszystkie naliczone dni urlopu u obecnego pracodawcy.

Aby ten system mógł funkcjonować, wszyscy pracodawcy budowlani płacą nam stałą miesięczną składkę za swoich pracowników. W ten sposób finansowane są świadczenia urlopowe. Dzięki temu, pracodawca, który na koniec udzieli urlopu, nie ponosi żadnych strat finansowych.


Podstawa prawna

Dlaczego pracodawcy mający siedzibę za granicą są również zobowiązani do udziału w postępowaniu urlopowym? 

Podstawę prawną stanowi ustawa o pracownikach delegowanych (AEntG) w połączeniu z dyrektywą 96/71 o pracownikach delegowanych oraz poniższe układy zbiorowe, które zostały uznane za ogólnie wiążące:

 • Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV) 
  (federalny ramowy układ zbiorowy pracy dla branży budowlanej)
 • Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV) 
  (układ zbiorowy w sprawie postępowania w zakresie kas socjalnych w branży budowlanej)
 • Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (TV Mindestlohn) 
  (układ zbiorowy w sprawie ustalenia płacy minimalnej w branży budowlanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec)

W okresie od października 2007 do grudnia 2014 obowiązują układy zbiorowe w połączeniu z AEntG i ustawą o zabezpieczeniu postępowania w zakresie kas socjalnych (SokaSIG).


Składka

Wysokość składki naliczana jest od wynagrodzenia brutto pracownika. Wysokość wynagrodzenia brutto wynika z umowy o pracę oraz przepisów ustawowych lub postanowień układu zbiorowego pracy w kraju pochodzenia. Nie może być ono jednak niższe od ustawowej płacy minimalnej w Niemczech.

Składka płacona nam co miesiąc przez pracodawcę wynosi

 • od stycznia 2022 r. - 15,20 %. 
 • od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. - 15,40 % 

miesięcznego wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników oddelegowanych do Niemiec.


Kim jest SOKA-BAU?

SOKA-BAU to wspólna nazwa dla

 • Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) 
  (kasa wyrównawcza z tytułu urlopu i wynagrodzenia w budownictwie) oraz
 • Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) 
  (kasa dodatkowych zabezpieczeń w budownictwie).

Obie instytucje wspólnie wdrażają przepisy układów zbiorowych pracy w budownictwie.

ULAK przeprowadza postępowanie urlopowe dla pracodawców z siedzibą za granicą i ich pracowników oddelegowanych do Niemiec. Jest to stowarzyszenie posiadające własną osobowość prawną na mocy nadania przez państwo.

ULAK i ZVK są instytucjami stron układów zbiorowych pracy dla budownictwa:

 • Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.
  Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin
 • Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
  Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main
 • Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.
  Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin