Co dostajesz od nas?


Pracodawca wypłaca Ci wynagrodzenie za urlop, jeśli w czasie oddelegowania do Niemiec korzystasz z urlopu.

Jeśli po zakończeniu oddelegowania przysługuje Ci jeszcze pozostały urlop, możesz zwrócić się do nas o wypłatę wynagrodzenia za urlop. Działa to w taki sposób:
 

Wypłata wynagrodzenia za urlop w formie ekwiwalentu

Nie pracujesz już na budowie w Niemczech i nie jesteś bezrobotny? Wówczas, po upływie trzech miesięcy od zakończenia oddelegowania, możesz ubiegać się u nas o wypłatę wynagrodzenia urlopowego. W tym celu wypełnij nasz wniosek o ekwiwalent.

Przykład: Pracownik został oddelegowany przez pracodawcę do pracy na budowie w Niemczech do 30.06. Następnie pracownik wrócił do swojego kraju pochodzenia. Od 01.10. pracownik może zwrócić się do nas o ekwiwalent za urlop.

Jeśli zmienisz stanowisko na pracownika umysłowego lub ucznia, wypłacimy Ci ekwiwalent bezpośrednio po zakończeniu pracy w charakterze pracownika fizycznego w budownictwie. W tym celu prześlij nam kopię umowy o pracę lub umowy o staż.


W jaki sposób możesz do nas złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu znajdziesz tutaj.

Gdy sprawdzimy Twój wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, wypłacimy Ci pieniądze. Może to potrwać do 12 tygodni.


Zmniejszenie wypłaty

Jeśli Twój pracodawca nie zapłacił za Ciebie wszystkich składek, musimy odpowiednio zmniejszyć Twój ekwiwalent.


Ubezpieczenie społeczne i podatek

Ekwiwalent za urlop podlega składkom na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że od każdego ekwiwalentu potrącamy stały procent. Te pieniądze przekażemy Twojemu pracodawcy. On z kolei przekaże te pieniądze do właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych w Twoim kraju. W przypadku pracowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, przekazujemy pieniądze bezpośrednio do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ponadto, od Twojego ekwiwalentu odprowadzamy zryczałtowaną kwotę podatku od wynagrodzeń (20 %) oraz dodatek solidarnościowy (1,1 %). Kwotę tę przekazujemy do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden. Jest to nasz ustawowy obowiązek.

W marcu następnego roku wyślemy Ci zaświadczenie o podatku od wynagrodzeń. Dowiesz się z niego, ile podatku od wynagrodzeń potrąciliśmy w poprzednim roku. 

Chcesz wiedzieć, czy możesz odzyskać pieniądze? 

Nie zajmujemy się zwrotami podatku.

Złóż stosowny wniosek o zwrot podatku do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego pracodawcy. Zapytaj o to swojego ostatniego pracodawcę w roku kalendarzowym, wypłaconych roszczeń urlopowych. 
Prześlij wszystkie niezbędne dokumenty i informacje pocztą do właściwego urzędu skarbowego. 
Twój pracodawca nie musi płacić podatków w Niemczech? W takim przypadku zwróć się do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego kraju.


Znów pracujesz w Niemczech i przysługuje Ci jeszcze urlop?

Nie złożyłeś jeszcze wniosku o wypłatę ekwiwalentu za urlop i ponownie pracujesz na budowie w Niemczech? Wówczas możesz wziąć płatny urlop u obecnego pracodawcy.


Wypłata odszkodowania w miejsce wynagrodzenia za urlop

Możesz wykorzystać swój płatny urlop jeszcze do końca następnego roku. 

Przykład: Możesz skorzystać z przysługującego Ci urlopu za 2021 rok do 31.12.2022 roku.

Po tym czasie Twój urlop przepada. Masz jednak jeszcze cały rok, aby ubiegać się u nas o odszkodowanie. W tym celu wypełnij nasz wniosek o odszkodowanie.

Przykład: Utraciłeś prawo do urlopu za 2020 rok z dniem 01.01.2022 roku. Od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. możesz ubiegać się u nas o odszkodowanie. Jeśli złożysz wniosek przed 01.01.2022 r., nie będziemy mogli wypłacić odszkodowania.

W jaki sposób możesz do nas złożyć wniosek?

Wniosek o odszkodowanie znajdziesz tutaj.


Zmniejszenie wypłaty

Jeśli Twój pracodawca nie zapłacił za Ciebie wszystkich składek, musimy odpowiednio zmniejszyć wysokość Twojego odszkodowania. Oczywiście zwrócimy się do Twojego pracodawcy o opłacenie składek. Jeśli Twój pracodawca w późniejszym czasie zapłaci składki, poinformujemy Cię o tym.


Podatek

Od Twojego odszkodowania odprowadzamy zryczałtowaną kwotę podatku od wynagrodzeń (20 %) oraz dodatek solidarnościowy (1,1 %). Kwotę tę przekazujemy do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden. Jest to nasz ustawowy obowiązek.

W marcu następnego roku wyślemy Ci zaświadczenie o podatku od wynagrodzeń. Dowiesz się z niego, ile podatku od wynagrodzeń potrąciliśmy w poprzednim roku. 

Chcesz wiedzieć, czy możesz odzyskać pieniądze? 

Nie zajmujemy się zwrotami podatku.

Złóż stosowny wniosek o zwrot podatku do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego pracodawcy. Zapytaj o to swojego ostatniego pracodawcę w roku kalendarzowym, w którym przysługiwał Ci urlop. 

Prześlij wszystkie niezbędne dokumenty i informacje pocztą do właściwego urzędu skarbowego. 

Twój pracodawca nie musi płacić podatków w Niemczech? W takim przypadku zwróć się do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego kraju .


Śmierć pracownika

Dopóki nie przepadną Twoje roszczenia, Twoi spadkobiercy mają prawo do

 • wypłaty wynagrodzenia za urlop
 • wypłaty ekwiwalentu za urlop
 • wypłaty odszkodowania

Do wypłaty potrzebne będą:

 • nazwisko i imię osoby zmarłej
 • data urodzenia i śmierci
 • numer pracownika
 • adres wnioskodawcy/spadkobiercy
 • aktualne dane bankowe spadkobiercy
 • kopia poświadczenia spadkowego lub inny odpowiedni dowód
 • wypełniony wniosek 

Wspólnota spadkobierców musi upoważnić jedną osobę do odbioru płatności. Potrzebujemy także to pełnomocnictwo.

Jeśli otrzymamy wszystkie dokumenty, wypłacimy pieniądze Twoim spadkobiercom.


Wyciąg z konta pracownika

Raz w roku wyślemy Ci zestawienie Twoich roszczeń urlopowych za poprzedni rok (od stycznia do grudnia).

Otrzymasz również wyciąg z konta, gdy

 • Twój pracodawca zgłosi do nas urlop i otrzyma za niego zwrot kosztów,
 • otrzymasz od nas wynagrodzenie za urlop (w postaci ekwiwalentu lub odszkodowania),
 • nie będziesz delegowany przez ponad trzy miesiące.

Wyciąg z konta zawiera ważne informacje na temat Twojej działalności w Niemczech w ciągu ostatnich dwóch lat. Są to na przykład

 • czas trwania zatrudnienia
 • dni zatrudnienia
 • wynagrodzenie brutto
 • dni urlopu i wynagrodzenie za urlop 

Te informacje przekazał nam Twój pracodawca.

Zauważyłeś błąd w wyciągu z konta? Skontaktuj się z pracodawcą i poinformuj nas o tym. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wyciągu z konta możesz żądać od pracodawcy dokonania korekty.