Dla pracodawców

Aktualne informacje

Transakcje przekazów pieniężnych z bankami z Rosji, Białorusi i wschodniej Ukrainy lub ich oddziałami nie mogą być obecnie realizowane lub mogą być realizowane tylko częściowo.

Wskazówka dla pracodawców: Jeśli tego rodzaju dane bankowe znajdują się w naszej bazie danych, prosimy o podanie alternatywnych danych bankowych. Koszty nieprawidłowych przelewów ponosi pracodawca.
 

Dla pracowników

Wniosek o ekwiwalent i odszkodowanie

Aktualne informacje

Transakcje przekazów pieniężnych z bankami z Rosji, Białorusi i wschodniej Ukrainy lub ich oddziałami nie mogą być obecnie realizowane lub mogą być realizowane tylko częściowo.

Wskazówka dla pracowników: Upewnij się, że nie podajesz nam tego rodzaju danych bankowych w swoim wniosku. W przeciwnym razie prosimy o podanie danych innego banku. Koszty nieprawidłowych przelewów ponosi wnioskodawca.

Co to jest szczególne zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia? Z kim mogę się skontaktować w sprawie zwrotu podatku?

Jesteśmy zobowiązani do potrącania podatku od wynagrodzeń, gdy wypłacamy Ci pieniądze. Tę zryczałtowaną kwotę odprowadzamy do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden. Jeśli złożysz u nas wniosek o ekwiwalent lub odszkodowanie, zostanie automatycznie potrącony podatek od wynagrodzeń.

Raz w roku wysyłamy Ci specjalne zaświadczenie o podatku od wynagrodzeń. Informujemy w nim o tym, ile podatku od wynagrodzeń odprowadziliśmy do urzędu skarbowego.

Chciałbyś wiedzieć, czy możesz odzyskać pieniądze? 

Nie zajmujemy się zwrotem podatku.

Zwróć się do urzędu skarbowego (Urząd skarbowy dla siedziby zakładu) swojego pracodawcy z wnioskiem o dokonanie zwrotu. Zapytaj o to swojego ostatniego pracodawcę w roku kalendarzowym dotyczącym wypłaconych roszczeń urlopowych.

Wyślij wszystkie niezbędne dokumenty i informacje pocztą do właściwego urzędu skarbowego.

Twój pracodawca nie musi płacić podatków w Niemczech? Skontaktuj się z urzędem skarbowym właściwym dla Twojego kraju.