Vergelijkbare inrichtingen (vakantiefondssystemen)

In meerdere landen bestaan er inrichtingen die vergelijkbaar zijn met SOKA-BAU. Hiermee bestaan overeenkomsten voor de onderlinge erkenning. Betaalt een werkgever uit deze landen voor zijn werknemers ook tijdens de detachering bijdragen aan de vergelijkbare inrichting en bewijst hij dit, dan kan SOKA-BAU deze werkgever van de deelname bevrijden.

Op dit ogenblik bestaan er vergelijkbare inrichtingen in

  • België (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ en Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels - PDOK),
  • Denemarken (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR),
  • Frankrijk (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France),
  • Italië (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE) en
  • Oostenrijk (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK).