Maandelijkse bijdragen

De bijdrage voor de vakantieprocedure wordt berekend uit het brutoloon. Het bedraagt sinds januari 2022 15,20 %. De bijdrage moet door elke werkgever maandelijks betaald worden en moet voor elke maand uiterlijk op de 28ste van de volgende kalendermaand op de rekening van SOKA-BAU aangekomen zijn.

Geeft een werkgever een werknemer vakantie, dan bestaalt SOKA-BAU aan deze werkgever de vakantievergoeding ten bedagen van 14,25 % van het brutoloon. Daarbij is het irrelevant of de vakantieaanspraken bij de actuele werkgever ontstaan zijn, of afkomstig zijn van een voorgaande arbeidsovereenkomst. Deze procedure verzekert de vakantieaanspraken van de werknemers en zorgt voor een lastenverdeling bij de werkgevers.

De vakantiefondsbijdrage moet de werkgever naast het loon betalen en mag niet van het loon van de werknemer ingehouden of afgetrokken worden.

Gevolgen van een verlate betaling

Indien een werkgever vertraging heeft bij de betalingen van de maandelijkse bijdragen, moet SOKA-BAU verzuimrente van 0,9 % van de gevorderde bijdrage voor elke begonnen maand van de vertraging berekenen.

SOKA-BAU kan tegen werkgevers die in verzuim zijn een gerechtszaak starten. In geval van juridische betwistingen tussen werkgevers met zetel in het buitenland en SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) is uitsluitend de arbeidsrechtbank van Wiesbaden bevoegd.