Deelname aan de vakantieregeling

Een buitenlands bouwbedrijf is tot de deelname aan de vakantieregeling van de Duitse bouwnijverheid verplicht, wanneer er sprake is van de volgende voorwaarden: Hij heeft een bouwopdracht in Duitsland aangenomen en voert op eigen verantwoordelijkheid de betreffende werken met zijn zakelijke werknemers in Duitsland uit (detachering).

Bouwvak-werknemers zijn die medewerkers die op de bouwplaats ofwel met eigen spierkracht en/of met gebruik van bouwmachines of een technisch werktuig de bouwwerkzaamheden uitvoeren. Ook medewerkers, die voor hulpwerkzaamheden worden ingezet, zijn zakelijke werknemers. Hulpwerkzaamheden zijn b.v. ook het schoonmaken van de bureaus of voor de opruim- en onderhoudswerkzaamheden.

Niet-zakelijke medewerkers zijn degenen, aan die de werkgever de het toezicht op de bouw hebben overdragen (UTA-personeel) en die geen lichamelijke werkzaamheden uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de werknemers die planning, administratie- en kantoorwerkzaamheden uitvoeren.

Een werkgever is verplicht tot deelname aan de vakantieregeling, wanneer zijn werknemers werktijdelijk overwegend bouwtechnische werkzaamheden uitvoeren. Dit betekent dat meer dan 50 procent van de totale werktijd voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden moet worden besteed. Een overzicht van typische werkzaamheden in de bouw biedt het werkregister  in de Duitse Algemene Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid (BRTV).

Een bedrijf volgens de BRTV is ook een zelfstandige bedrijfsafdeling . Als dusdanig geldt ook een geheel van werknemers, die buiten de vaste bedrijfssite een overwegend bouwgerelateerde werk uitvoeren. Dat is ook dan geldig, wanneer het bedrijf voor de rest niet onder de werkingssfeer van de BRTV valt. Ook een enkel bouwproject kan een bedrijfsafdeling zijn, zelfs wanneer de onderneming voor de rest geen bouwgerelateerde werkzaamheden uitvoert.

Voor iedere uitzendkracht, die voor de uitvoering van bouwgerelateerde werkzaamheden in Duitsland wordt verhuurd, moet de uitlener het minimumloon in de Duitse bouwnijverheid in acht nemen en aan de vakantieprocedure van de Duitse bouwnijverheid deelnemen.