Borgen

Aansprakelijkheid borg

Opdrachtgevers zijn aansprakelijk voor hun onderaannemers.

De werkgever is verplicht, de bijdragen voor de door hem tewerkgestelde werknemers volledig aan SOKA-BAU te betalen. Wanneer een werkgever zijn bijdrageverplichtingen tegenover SOKA-BAU niet of niet volledig nakomt, zal SOKA-BAU volgens § 14 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)  c.q. § 12 SokaSiG  (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz) de opdrachtgever of de verdere opdrachtgevers in aanspraak nemen. In dit geval is de opdrachtgever bij SOKA-BAU aansprakelijk zoals een hoofdelijke borg.

Uitvoering van het zogenaamde waarschuwingssysteem van borgen

Het zogenaamde waarschuwingssysteem van borgen geeft de opdrachtgevers de mogelijkheid, bij SOKA-BAU inlichtingen in te winnen over of de ingezette onderaannemer volgens de regels aan de vakantieprocedure deelneemt.

De onderaannemer geeft hiertoe de volmacht aan de opdrachtgever om de maandelijkse inlichtingen met betrek op de bouwplaatsen voor de concreet ingezette werknemer, inclusief de gemelde brutolonen, bij SOKA-BAU in te winnen.

Op vertoon van deze volmacht deelt SOKA-BAU de opdrachtgever maandelijks mee, of aangiftes en betalingen van de vakantiefondsbijdrage wel gebeurd zijn ofwel of en in welke mate er achterstanden van bijdragen bestaan.

Opdrachtgevers van pre-gekwalificeerde onderaannemingen en degenen die een zogenaamd SOKA-BAU-verklaring over de vrijstelling van aansprakelijkheid voor hun onderaannemer kunnen voorleggen, worden, binnen een bepaalde bovengrens, van SOKA-BAU niet als borg in aanspraak genomen.