Vakantiefondsbijdrage

Basis voor de berekening van de vakantiefondsbijdrage is het brutoloon, dat de werknemer toestaat. Dit resulteert in de regel uit de arbeidsovereenkomst met de wettelijke of met de collectieve arbeidsovereenkomst van het land waarvandaan de werknemer wordt gedetacheerd.

De vakantiefondsbijdragen, die maandelijks door de detacherende bedrijven aan SOKA-BAU te betalen zijn, bedragen

  • 14,30 % vanaf januari 2010 tot december 2013
  • 15,30 % vanaf januari 2014 tot december 2014
  • 15,10 % vanaf januari 2015 tot december 2015
  • 14,50 % vanaf januari 2016 tot december 2018
  • 15,40 % vanaf januari 2019 tot december 2021
  • 15,20 % vanaf januari 2022

van de maandelijkse brutolonen van alle naar Duitsland gedetacheerde werknemers.

De premie moet voor iedere maand ten laatste op de 28ste van de volgende maand op de rekening van SOKA-BAU binnengekomen zijn. Anders ontstaan vertragingsrentes t.h.v. 0,9 % van de bijdragevordering van elke begonnen maand van de vertraging.