Minimumlonen in de Duitse bouwnijverheid

Op Duitse bouwplaatsen gelden de Duitse minimumlonen. Buitenlandse werkgevers mogen dus voor tijdvakken van arbeid van hun naar Duitsland gedetacheerde zakelijke werknemers in geen geval een loon betalen, dat onder de minimumlonen van de Duitse bouwnijverheid ligt. De minimumlonen zijn in de voor algemeen verbindend verklaarde Collectieve arbeidsovereenkomst inzake de regeling van de minimumlonen in de bouwnijverheid in de Bondsrepubliek Duitsland (cao minimumloon) (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne – TV Mindestlohn) in de bouwnijverheid vastgelegd.

De minimumlonen zijn bruto uurlonen. Zij zijn op West- en Oost-Duitse bouwplaatsen verschillend hoog en worden regelmatig opnieuw vastgelegd. Er gelden de navolgend opgesomde, in de cao vastgelegde minimumlonen (alle bedragen in Euro).


Minimumlonen voor de bouwnijverheid in Duitsland

 

Oude deelstaten zonder Berlijn

Nieuwe deelstaten

vanaf 01.03.2019

Loongroep 1: 12,20
Loongroep 2: 15,20

Berlijn
Loongroep 1: 12,20
Loongroep 2: 15,05

12,20

01.03.2018 – 28.02.2019

Loongroep 1: 11,75
Loongroep 2: 14,95

Berlijn
Loongroep 1: 11,75
Loongroep 2: 14,80

11,75

01.01.2017 – 31.12.2017

Loongroep 1: 11,30
Loongroep 2: 14,70

Berlijn
Loongroep 1: 11,30
Loongroep 2: 14,55

11,30

01.01.2016 – 31.12.2016

Loongroep 1: 11,25
Loongroep 2: 14,45

Berlijn
Loongroep 1: 11,25
Loongroep 2: 14,30

11,05

01.01.2015 – 31.12.2015

Lohngruppe 1: 11,15
Lohngruppe 2: 14,20

Berlijn
Loongroep 1: 11,15
Loongroep 2: 14,05

10,75

01.01.2014 – 31.12.2014

Loongroep 1: 11,10
Loongroep 2: 13,95

Berlijn
Loongroep 1: 11,10
Loongroep 2: 13,80

10,50

01.01.2013 – 31.12.2013

Loongroep 1: 11,05
Loongroep 2: 13,70

Berlijn
Loongroep 1: 11,05
Loongroep2: 13,55

10,25

Oude deelstaten (West)                Nieuwe deelstaten (Oost)
Sleeswijk-HolsteinMecklenburg-Vorpommern
BremenBrandenburg
HamburgSaksen-Anhalt
NedersaksenThüringen
Noordrijn-WestfalenSaksen
Hessen 
Rijnland-Palts 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Beieren 
Berlijn (het totale stadsgebied)  

Formulier voor indicatie van zwartwerk en illegale tewerkstelling

Dit formulier kan worden gebruikt om indicatie over zwartwerk en illegale tewerkstelling te verstrekken. Wij zullen indien nodig naar interne onderzoeken verdere stappen inleiden, zoals bijvoorbeeld het bevoegde hoofdkantoor van de douane informeren. Mogelijke schendingen, die niet zijn gerelateerd met bouwkundige diensten, kunt u direct aan de bevoegde douaneautoriteiten melden.

Formulier zwartwerk