Bouwbedrijven die in het buitenland gevestigd zijn en voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden werknemers naar Duitsland detacheren, zijn met betrekking tot de minimale arbeidsvoorwaarden  gelijkgesteld met Duitse bedrijven. Doel is de ondersteuning van een faire concurrentie en de bescherming van fundamentele rechten van werknemers. Dit betekent, dat ook buitenlandse werkgevers hun werknemers het minimumloon zoals vakantieaanspraak en vakantievergoeding verlenen. Daarmee zet Duitsland de Europese detacheringrichtlijn om en op Duitse bouwplaatsen gelden gelijke regelingen.

De detacherende bedrijven nemen deel aan de vakantieregeling van de Duitse bouwnijverheid. Het is gebaseerd op een omslagstelsel. De zakelijke werknemers sparen tijdens hun werkzaamheden vakantieaanspraken op. Dit kan bij verschillende werkgevers gebeuren. De werkgevers betalen een maandelijkse bijdrage aan SOKA-BAU. Dit wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Daarvoor geeft u een elektronische maandelijkse melding door aan SOKA-BAU. Met de vakantiefondsbijdrage worden de vakantieaanspraken van de werknemers gefinancierd. Neemt de werknemer vakantie op, betaalt hem de actuele werkgever de vakantievergoeding. In de volgende maandelijkse melding geeft de werkgever de vakantievergoeding aan en eist bij SOKA-BAU een restitutie. Als de detachering al meer dan drie maanden is afgesloten, kan de werknemer een aanvraag vergoeding c.q. schadeloosstelling eisen.

Rechtstreeks ter onderwerp

Vind snel en direct informaties over specifieke onderwerpen

FAQ‘s

De vakantiefondsbijdrage bedraagt 15,20 % vanaf januari 2022.

De meldingen gebeuren principieel elektronisch. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig, dit vraagt u a.u.b. bij ons aan.

U vindt het formulier hier

Online meldingportaal

Naar het online meldingportaal