Werknemerrekeningafschrift

Na afloop van een volledig kalenderjaar ontvangt elke werknemer van SOKA-BAU een rekeningafschrift van zijn vakantierechten. De werkgever ontvangt een volledig overzicht van de rechten van alle werknemers die bij hem in Duitsland tewerkgesteld zijn. SOKA-BAU geeft alle aanspraken separaat naar kalenderjaren aan.

Het rekeningafschrift bevat belangrijke details over de werkzaamheden van de werknemer in Duitsland tijdens de laatste twee kalenderjaren (gewerkte periode, tewerkstellingsdagen, brutoloon, verworven vakantiedagen en vakantievergoeding evenals verleende vakantierechten). Ten slotte zijn daarop ook de nog niet verbruikte rechten aangegeven. Naast de overgebleven vakantierechten van de werknemer die in de collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen zijn, kan de werknemer zien in welke mate deze rechten door premies van zijn werkgever al zijn gefinancierd.

De werknemer ontvangt ook een rekeningafschrift na elke afrekening van restituties, vakantievergoedingen en schadeloosstellingen.

Als SOKA-BAU na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of van de detachering van de werknemer niet binnen drie maanden een nieuw contract met een bouwbedrijf krijgt, dan ontvangt de werknemer een werknemerrekeningafschrift, waarop de respectievelijke gegevens tot de beëindiging van het contract zichtbaar zijn.

Deze gegevens komen voort uit de meldingen, die de werkgever maandelijks tegenover SOKA-BAU moet indienen.

Wanneer de werkgever bij de aangiften een vergissing zou begaan, waardoor het rekeningafschrift onjuist of onvolledig zou zijn, kan de werknemer binnen twee maanden na ontvangst van zijn rekeningafschrift een correctie van zijn werkgever verlangen. Als de werkgever ondanks deze eis geen correctie onderneemt, dan kan de werknemer zijn werkgever juridisch, ook voor een Duitse rechtbank, aanklagen.