Informatie voor gedetacheerde werknemers

Veel bouwondernemingen met zetel in het buitenland detacheren zakelijke werknemers naar bouwplaatsen in Duitsland. Voor de duur van deze detachering moeten ze de minimale werkvoorwaarden in Duitsland vervullen. Wat dat precies inhoudt en welke instanties bij deze regeling betrokken zijn, is in de cao’s van de Duitse bouwnijverheid vastgelegd. Daarbij is het beslissend vanuit welk land de detachering naar Duitsland gebeurt.

Bij de minimale werkvoorwaarden hoort het minimumloon. De gedetachteerde werknemer heeft recht op het in de Duitse bouwnijverheid geldende minimum loon.

Verder het de werknemer dezelfde vakantieaanspraak als een Duitse werknemer in de bouwnijverheid. Dit zijn in totaal 30 vakantiedagen per jaar. Is de detachering korter, dan worden de vakantiedagen proportioneel berekend.

Vakantie is betaalde vrije tijd. De vakantiedagen worden daarom vergoed. Ook in dit verband zijn de gedetacheerde werknemers gelijkgesteld aan hun Duitse collega’s. De omvang van de vakantievergoeding bedraagt 14,25 % van het brutoloon.

Voor de Duitse bouwnijverheid zijn er speciale vakantieprocedures, waaraan de werkgevers in de bouw moeten deelnemen, en dit wordt door SOKA-BAU uitgevoerd. SOKA-BAU collecteert de vakantiegelden en betaalt ze weer aan de werkgevers wanneer hij vakantie aan zijn werknemer verleend heeft en de vakantiedagen betaald heeft. Met de vakantieprocedure wordt gegarandeerd dat ook bij wisselende werkgevers geen vakantieaanspraken van de werknemers vervallen.

Aan de werknemers worden tijdens de detachering door hun werkgevers alle prestaties uitbetaald. Wanneer een werknemer na het einde van zijn detachering echter nog vakantiedagen over heeft, dan dient hij een aanvraag voor vergoeding c.q. schadeloosstelling bij SOKA-BAU in. In dit geval wordt het resterende vakantiegeld door SOKA-BAU rechtstreeks aan de werknemer uitbetaald.

Deze regeling geldt alleen voor zakelijke werknemers. Bedienden vallen niet onder deze regeling.

Gedetailleerde informatie vindt u op deze website.

SOKA-BAU biedt ook telefonisch en schriftelijk advies en informatie over de vakantieprocedure voor werknemers en hun werkgevers in 14 talen.