Vergoeding

Heeft een werknemer zijn werk op de bouwplaatsen in Duitsland beëindigd en is hij niet werkloos, dan betaalt SOKA-BAU drie maanden na het eind van de detachering op aanvraag van de werknemer een vakantievergoeding aan hem uit. SOKA-BAU vermoedt dan, dat de werknemer voorlopig niet meer naar Duitsland zal terugkeren, zodat de verworven vakantie niet voor een verdere tewerkstelling in Duitsland opgespaard hoeft te blijven.

Voorbeeld:
Een werknemer werd van zijn werkgever t/m 30 juni naar Duitse bouwplaatsen gedetacheerd. Daarna keert de werknemer definitief naar zijn thuisland terug. Vanaf de eerste oktober kan de werknemer van SOKA-BAU een vergoeding ontvangen.

Wisselt de werknemer naar een bureau- of opleidingsbaan, ontvangt hij de vergoeding van SOKA-BAU meteen na het einde van zijn zakelijke baan.
De vakantievergoeding veronderstelt een aanvraag van de werknemer.

De vakantievergoeding veronderstelt een aanvraag van de werknemer.

Heeft de werknemer nog geen aanvraag ingediend en werkt hij verder als bouwvakwerknemer op een bouwplaats in Duitsland, dan is het volle vakantierecht (vrije tijd en vergoeding) weer van toepassing.

Als de werkgever de vakantiefondspremies niet volledig SOKA-BAU betaald heeft, dan moet SOKA-BAU de vergoeding als gevolg daarvan verminderen.

Als de vergoeding onderdeel is van de sociale verzekering, trekt SOKA-BAU een vast bedrag af en stuurt dit bedrag door aan de werkgever. Als de sociale verzekeringsbijdrage die voor de werknemer te betalen is hoger is dan het vaste bedrag, moet de werknemer het extrabedrag aan de werkgever terugbetalen. Is de bijdrage echter minder dan de forfaitaire deductie, dan moet de werkgever aan de werknemer het verschil later uitbetalen.

SOKA-BAU is bovendien bij een betaling van een vergoeding aan de werknemer wettelijk verplicht, een vast bedrag voor de betaling van de loonbelasting t.b.v. 20 % zoals van de solidariteitstoeslag t.b.v. 1,1 %, totaal 21,1 %, in te houden en aan de belastingdienst in Wiesbaden te geven. Dit is ook dan geldig, wanneer de werknemer niet meer dan 183 dagen in Duitsland heeft verbleven.