Gedetacheerde zakelijke werknemers verwerven tijdens hun werkzaamheden op bouwplaatsen in Duitsland recht op betaald verlof. Omdat op Duitse bouwplaatsen gelijke vakantieregelingen bestaan, gelden enkele Duitse wetten en CAO’s van de bouwnijverheid ook voor gedetacheerde werknemers. Deze omvatten, naast het recht op betaalde vakantie, ook een gegarandeerd minimumloon.
 
SOKA-BAU voert de vakantieprocedure namens de cao-partijen in de Duitse bouwnijverheid uit. SOKA-BAU geeft raad en ondersteunt de detacherende bedrijven en hun werknemers in alle belangen rond de vakantieregeling in 14 talen.

FAQ‘s

Als werkgever verleent u uw werknemer tijdens de detachering naar Duitsland vakantie en betaalt u de vakantievergoeding uit aan de werknemer.

Verleent u uw werknemer de in Duitsland verworven vakantie, ontvangt u van SOKA-BAU een restitutie. In de maandelijkse melding geeft u aan of uw werknemer vakantie had, en hoeveel vakantievergoeding hij daarvoor heeft ontvangen. De voorwaarde voor de uitkering is de betaling van alle opeisbare bedragen aan SOKA-BAU.

Als een werknemer geen vakantie heeft opgenomen en ook geen vergoeding heeft ontvangen, kan hij bij SOKA-BAU een aanvraag schadeloosstelling indienen. Een uitkering aan de werkgever is niet mogelijk.

De vakantievergoeding bedraagt 14,25 % van de brutoloonsom.