Formulier voor indicatie van zwartwerk en illegale tewerkstelling

Dit formulier kan worden gebruikt om indicatie over zwartwerk en illegale tewerkstelling te verstrekken. Wij zullen indien nodig naar interne onderzoeken verdere stappen inleiden, zoals bijvoorbeeld het bevoegde hoofdkantoor van de douane informeren. Mogelijke schendingen, die niet zijn gerelateerd met bouwkundige diensten, kunt u direct aan de bevoegde douaneautoriteiten melden.

1. Gegevens van de klokkenluider

Indicaties kunnen ook anoniem worden afgegeven.