FAQ‘s

De meldingen gebeuren principieel elektronisch. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig, dit vraagt u a.u.b. bij ons aan.

U vindt het formulier hier

De vakantiefondsbijdrage bedraagt 15,20 % vanaf januari 2022.

De vakantiefondsbijdrage is verschuldigd op de 28ste van de volgende maand. SOKA-BAU schrijft geen factuur.

Detacheert u uw medewerkers niet doorlopend voor de gehele maand, dan meldt u voor aanvang van iedere detacheringperiode binnen een maand de exacte detacheringperiodes met de respectievelijke begin- en einddatum van iedere detachering. Vergeet u a.u.b. niet om het exacte aantal  gewerkte uren in Duitsland per maand voor iedere werknemer aan te geven.

Een overzicht van de vakantiefondsregeling met toelichtingen over de restituties, vergoedingen en schadeloosstellingen vindt u op deze website.

U verleent tijdens de detachering naar Duitsland vakantie en betaalt de vakantievergoeding aan de werknemer.

Verleent u de in Duitsland verworven vakantie aan de werknemer, krijgt u van SOKA-BAU een restitutie. U deelt ons via de maandelijkse melding mee, of de werknemer vakantiedagen opgenomen heeft en hoeveel vakantievergoeding hij daarvoor ontvangen heeft. De uitbetaling veronderstelt, dat u alle te betalen bijdragen aan SOKA-BAU betaald heeft.

De werknemer kan bij SOKA-BAU een aanvraag voor de vergoeding indienen. De vergoeding kan alleen aan de werknemer worden uitgekeerd. Een uitkering aan de werkgever is niet mogelijk.

Heeft een werknemer zijn vakantiedagen niet opgenomen en heeft hij ook geen vergoeding ontvangen, dan kan hij bij SOKA-BAU een aanvraag schadeloosstelling indienen. Een uitkering aan de werkgever is ook hier niet mogelijk.

De vakantievergoeding bedraagt 14,25 % van de brutoloonsom.

De vakantievergoeding tijdens de detachering is onderhevig aan het Duitse recht. Daarom moet u voor uw gedetachteerde zakelijke werknemers tijdens de detachering op Duitse bouwplaatsen vakantiefondsbijdragen aan SOKA-BAU betalen. De deelname bij SOKA-BAU vervangt de vakantiefondsbijdragen in het thuisland voor de duur van de detachering. De werknemers hebben daarbij geen recht op een dubbele vakantievergoeding.

Er is alleen sprake van uitzonderingen wanneer u in uw thuisland bij een fonds betaalt dat met SOKA-BAU vergelijkbaar is. In deze gevallen zijn er overeenkomsten voor de onderlinge erkenning. Op dit ogenblik heeft dit betrekking op fondsen in België, Denemarken, Frankrijk, Italië en Oostenrijk.

Wij zijn verplicht loonbelasting in te houden als wij u geld betalen. Wij betalen dit forfaitaire bedrag aan de belastingdienst van Wiesbaden. Als u bij ons een aanvraag vergoeding of schadeloosstelling indient, wordt er dus automatisch loonbelasting ingehouden.

Wij sturen u één keer per jaar een speciaal loonbelastingspecificatie. Hieruit blijkt hoeveel loonbelasting wij aan de belastingdienst hebben betaald.

U wilt weten of u geld terug kunt krijgen? 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor belastingteruggaven.

Verzoek om terugbetaling bij het belastingkantoor (Betriebsstättenfinanzamt) van uw werkgever. Vraag uw laatste werkgever in het kalenderjaar van het recht op vakantie. 

Stuur alle nodige documenten en informatie per post naar het bevoegde belastingkantoor. 

Uw werkgever hoeft in Duitsland geen belastingen te betalen? Neem dan contact op met het belastingkantoor dat verantwoordelijk is voor uw eigen land.