Voor werkgever

Opmerking: De Hauptabteilung Europa heet nu Bereich Arbeitnehmer-Entsendeverfahren (AEV) en heeft een nieuw e-mailadres: aevsoka-baude. Denk aan de verandering wanneer u ons post of een e-mail stuurt. Anders verandert er niets voor u.

Actuele informatie

Geldtransfers met banken uit Rusland, Belarus en Oost-Oekraïne, of hun filialen, kunnen momenteel helemaal niet meer of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Indien u ons dergelijke bankgegevens hebt verstrekt, geef ons dan alternatieve bankgegevens aan. De kosten van onjuiste transfers zijn voor uw rekening.

Voor werknemer

Opmerking: De Hauptabteilung Europa heet nu Bereich Arbeitnehmer-Entsendeverfahren (AEV) en heeft een nieuw e-mailadres: aevsoka-baude. Denk aan de verandering wanneer u ons post of een e-mail stuurt. Anders verandert er niets voor u.

Aanvraag vergoeding/schadeloosstelling

Actuele informatie
Geldtransfers met banken uit Rusland, Belarus en Oost-Oekraïne, of hun filialen, kunnen momenteel helemaal niet meer of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat u ons dergelijke bankgegevens niet verstrekt bij uw aanvraag. In dat geval geef ons alternatieve bankgegevens aan. De kosten van onjuiste transfers zijn voor uw rekening.