Bent u een in het buitenland gevestigde werkgever en hebt u werknemers naar een bouwplaats in Duitsland gedetacheerd? Of bent u een gedetacheerde bouwvakwerknemer? Dan gelden er voor u bijzondere regelingen voor de toekenning van vakantie en voor de loonbetaling.

Op de volgende pagina’s informeren wij werkgevers en werknemers over de principes en de praktische uitvoering van de vakantieprocedure in Duitsland. SOKA-BAU voert de vakantieprocedure namens de cao-partijen in de Duitse bouwnijverheid uit.

Alle formulieren en documenten, die u voor de deelname aan de vakantieprocedure nodig heeft, stellen wij u als download ter beschikking.

SOKA-BAU geeft raad en ondersteunt de detacherende bedrijven en hun werknemers in 14 Europese talen. Bij vragen neemt u altijd contact met ons op.

Contact

Aanvraag vergoeding/schadeloosstelling

Actuele informatie

Geldtransfers met banken uit Rusland, Belarus en Oost-Oekraïne, of hun filialen, kunnen momenteel helemaal niet meer of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Opmerking voor werknemers: Zorg ervoor dat u ons dergelijke bankgegevens niet verstrekt bij uw aanvraag. In dat geval geef ons alternatieve bankgegevens aan. De kosten van onjuiste transfers zijn voor uw rekening.

Opmerking voor werkgevers: Indien u ons dergelijke bankgegevens hebt verstrekt, geef ons dan alternatieve bankgegevens aan. De kosten van onjuiste transfers zijn voor uw rekening.

Wat is het speciaal loonbelastingspecificatie? Met wie kan ik contact opnemen over een belastingteruggave?

Wij zijn verplicht loonbelasting in te houden als wij u geld betalen. Wij betalen dit forfaitaire bedrag aan de belastingdienst van Wiesbaden. Als u bij ons een aanvraag vergoeding of schadeloosstelling indient, wordt er dus automatisch loonbelasting ingehouden.

Wij sturen u één keer per jaar een speciaal loonbelastingspecificatie. Hieruit blijkt hoeveel loonbelasting wij aan de belastingdienst hebben betaald.

U wilt weten of u geld terug kunt krijgen? 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor belastingteruggaven.

Verzoek om terugbetaling bij het belastingkantoor (Betriebsstättenfinanzamt) van uw werkgever. Vraag uw laatste werkgever in het kalenderjaar van het recht op vakantie. 

Stuur alle nodige documenten en informatie per post naar het bevoegde belastingkantoor. 

Uw werkgever hoeft in Duitsland geen belastingen te betalen? Neem dan contact op met het belastingkantoor dat verantwoordelijk is voor uw eigen land.

Vakantie bij detachering

Meer informatie

Aanspraak en restitutie

Meer informatie

Hulp & Service

FAQ‘s

In deze rubriek vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de detacheringsprocedure.

Meer informatie

Online-meldingportal

Het online-meldingportaal maakt het mogelijk voor internationale werkgevers de basisgegevens van hun werknemers en de elektronische maandelijkse meldingen zelf te beheren.

Naar het online meldingportaal