Visszatérítések

Amennyiben a munkáltató munkavállalójának németországi építőipari tevékenysége alatt szabadságnapokat engedélyez, úgy köteles közvetlenül munkavállalója részére ezt szabadságilletmény formájában kifizetni. Ezt a szabadságilletményt a SOKA-BAU visszatéríti a munkáltatónak.

Amennyiben a munkáltató munkavállalójának a kollektív szerződés előírásaiban megállapított jogosultságnál több szabadságot engedélyezett, így ez egy önként vállalt, tarifán felüli szolgáltatásnak minősül, amely nem téríthető vissza.

Adott esetben előfordulhat, hogy a SOKA-BAU visszamenőlegesen megkeresi a vállalatokat a jelentések és járulékfizetések ügyében. Amennyiben ezen munkáltatók bizonyítható módon az eljáráson való részvétel előtt már szabadságilletményeket fizettek ki munkavállalóik számára, a SOKA-BAU megtéríti  a szabadságilletményeket.

A SOKA-BAU kifizeti a munkáltatónak a visszatérítési követeléseket, amennyiben a munkáltató járulékszámlája nincs hátrálékban és a munkáltató jelentési kötelezettségének hiánytalanul eleget tett.

2019.01.01-vel kezdődően a munkáltatói visszatérítések az esedékes járulékkal elvileg kiegyenlítésre kerülnek. A kiegyenlítés jóváírása automatikusan történik. Ennek előfeltétele

  • valamennyi esedékes jelentés hiánytalan  benyújtása és
  • a munkáltató által érvényesített visszatérítések jogszerűségének  hiteles dokumentálása

Ez azokra a vállalatokra is vonatkozik, melyek a SOKA-BAU eljáráson visszamenőleg vesznek részt.

Ezzel szemben a munkáltató a visszatérítéseket nem használhatja korábbi járulékhátrálékai kiegyenlítésére.

A szabadságilletmények visszatérítésének jogosultsága alapvetően érvényét veszti, amennyiben ezt a létrejötte utáni naptári év szeptember 30-ig a SOKA-BAU-nál nem érvényesítik. A munkaviszony befejeztével vagy abban az esetben, ha egy munkavállalóra, fennálló munkaviszony feltétele mellett már nem érvényesek a BRTV előírásai (például a kiküldetés befejezése után), a szabadságjogosultság visszatérítésének jogosultsága a befejezést követő második hónap 15-vel veszti érvényét.

Például: a  munkavállaló távozik Németországból, mert 2016.08.25-én kiküldetése befejeződött. A munkáltató visszatérítési jogosultsága a 2016 augusztusában és korábban kifizetett szabadságilletményre vonatkozóan 2016.10.15-vel érvényét veszti.
Ezután a SOKA-BAU a visszatérítést alapvetően elutasítja.

Egy vállalat visszamenőleges megkeresése esetén a visszatérítések esedékességi határideje két év. A határidő azon év leteltével kezdődik, amelyikben a SOKA-BAU a munkáltatóval a járulékkötelezettséget közölte. A SOKA-BAU és munkáltató közötti jogi vita esetén a két éves határidő azon év leteltével kezdődik, amelyben jogerős bírósági döntés vagy kiegyezés által megállapításra kerül, hogy a munkáltató vállalatának a szabadságolási eljáráson részt kell vennie.