Végkielégítés

A szabadságra és szabadságmegváltásra vonatkozó jogosultságok keletkezésük évét követő naptári év leteltével érvényüket vesztik. Így például a 2020-es évben megszerzett szabadságnapok, szabadságilletmény és megváltás 2022.01.01-vel érvényüket vesztik.

Azonban a SOKA-BAU a munkavállalónak elévült szabadsága vagy nem érvényesített szabadságmegváltása esetén végkielégítést fizet ki. A végkielégítés a SOKA-BAU-nál csak a szabadságjogosultság létrejötte utáni második naptári évben érvényesíthető, nem korábban és nem később- a fenti példa esetében kizárólag 2022.01.01-től 2022.12.31-ig.  A végkielégítés kifizetésének előfeltétele a munkavállaló által benyújtott kérvény. A túl korán visszaküldött kérvényt adott esetben ismételten be kell nyújtani.

Amennyiben a munkáltató a szabadságpénztári járulékot nem fizette be teljes mértékben a SOKA-BAU-hoz, a SOKA-BAU a végkielégítés összegét ennek megfelelően csökkenti. A SOKA-BAU igyekszik a munkáltatón a járulékhiányt behajtani. A munkáltató utólagos járulékbefizetése esetén a SOKA-BAU ezen befizetéseket a munkavállalóknak a szabadságjogosultság érvényvesztése utáni négy naptári évig folyósítja. Ebben az esetben a SOKA-BAU erről a munkavállalókat külön kérés nélkül értesíti.

A SOKA-BAU köteles jövedelemadóként és szolidaritási járulékként egy átalányösszeget visszatartani és ezt a Wiesbaden-i adóhivatal számára továbbítani. Legkésőbb a kifizetést követő év február 28-áig a SOKA-BAU minden munkavállaló részére jövedelemadó igazolást állít ki, melyben az előző évben visszatartott jövedelemadó összegéről tájékoztatjuk. Amennyiben a kiküldetéses munkavállalókra nem érvényesülne a németországi jövedelemadózás kötelezettsége – ld. a „Kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó országok közti egyezmény“ esetén– a visszatartott jövedelemadó visszatérítése érdekében a Wiesbaden-i adóhivatalnál kérvényt lehet benyújtani.

Amennyiben a SOKA-BAU (ULAK) és a munkáltató bíróság előtt jogvitát folytat a munkáltató járulékkötelezettségéről, a munkavállaló a végkielégítését még kérvényezheti a bírósági eljárás jogerős végzését követő év folyamán.

A munkavállaló elhalálozásakor

  • a szabadságilletmény visszatérítési jogosultsága
  • a megváltás kifizetése valamint
  • a még el nem évült végkielégítés kifizetése

az örökösökre ruházódik át.

A jogosultságok kifizetését a SOKA-BAU-nál kell kérvényezni.