Szabadságilletmény

A szabadság fizetett szabadidő. Szabadsága idejére a munkavállaló szabadságilletményre jogosult.
A szabadságilletmény a bruttóbér összegének 14,25 %-át teszi ki.

A szabadságilletmény a szabadságdíjból, mely a bruttóbér 11,4 % - ának mértékében a szabadságnapok  alatt bér helyett fizetendő, és ezen felül még egyszer a a szabadságdíj 25 % - ából áll. 

A munkavállaló szabadságjgosultságának  alapja a Németországban megkeresett  bruttóbér összege. A bruttóbér az a díjazás, amivel  a munkáltató a munkavállalónak munkateljesítménye ellenértékeként tartozik. Ennek mértékét rendszerint a munkaszerződésben, valamint ezzel összfüggésben a kiküldő ország erre vonatkozó jogszabályzatában vagy tarifaszerződésében megfogalmazottak szabják meg. 

A Németországban végzett  munkateljesítmény nem díjazható a németországi  minimálbérek alatt. Amennyiben a kiküldő ország jogrendszere alapján a munkavállalót magasabb bér illeti meg, úgy az a bér alkalmazandó.

A már igényelt szabadságilletmény is a bruttóbérhez tartozik. Nem tartoznak azonban a bruttóbérhez a kollektív szerződésben előírt 13. havi bér vagy hasonló jellegű vállalati juttatások (karácsonyi pénz, éves különjuttatások), szabadságmegváltás, valamint  a munkaviszony befejezésekor esedékes juttatások. 

A szabadságilletmény kiszámításának képlete:
A bruttóbér 14,25 % -a  = szabadságilletmény

Példa:
A munkavállaló a 2018-es év során Németországban 9.000 EUR bruttóbért keresett. A munkavállalót a 9.000 EUR 14,25 % - a, azaz 1.282,50 EUR szabadságilletmény illeti meg a bruttóbére mellett. Ez a szabadságilletmény a kiadott szabadságnapok számának függvényében arányosan fizetendő ki. 

Amennyiben a munkavállaló csupán az általa összegyűjtött szabadság egy részét veszi ki,
(időarányos szabadság)  úgy a munkáltatója minden egyes szabadságnapra megfelelő napidíjat fizet.

Időarányos szabadság kiszámításának képlete:
(szabadságjogosultság EUR-ban)/szabadságnapok = napidíj
napidíj x igényelt szabadságnapok = szabadságilletmény

Példa:
A munkavállaló a 2017-es naptári év során  8 szabadságnapot és 1.200,00 EUR szabadságilletményt gyűjtött fel. Most 2 szabadságnapot szeretne igényelni. Mennyi az időarányosan neki járó szabadságilletmény?

(1.200,00 EUR)/8 = 150,00 EUR
150,00 EUR x 2 = 300,00 EUR

A munkáltatónak tehát a 2 szabadságnapra 300,00 EUR szabadságilletményt kell fizetnie munkavállalójának. 

A munkavállaló szabadságát egyszerre vagy több részletben veheti ki. Ennek kifizetésére napidíj kerül kiszámolásra.

Többszöri időarányos szabadság kiszámításának képlete:
(maradék szabadságjogosultság EUR-ban)/(megmaradt szabadságnapok) = napidíj
napidíj x engedélyezett szabadságnapok = szabadságilletmény

Példa:
A munkavállaló a 2018-ben megszerzett szabadságjogosultságából 2 nap szabadságot igényelt és ezekre  a napokra 300 EUR szabadságilletményt kapott.  Időközben az idei naptári évben összesen 130 foglalkoztatási napot töltött  németországi építkezéseken, és 11.425,00 EUR bruttóbért (beleértve a szabadságilletményt is) keresett. Most további 6 nap szabadságot szeretne igényelni. Mennyi szabadságilletményt kell a munkáltatónak a munkavállaló számára erre a 6 napra fizetnie?

a)
Először is ki kell számolni a jelentett összbruttóbér alapján a teljes naptári évre vonatkozó szabadságilletményt.

a 11.425,00 EUR 14,25 % - a = 1.628,06 EUR

A munkavállaló tehát a naptári évben összesen 1.628,06 EUR szabadságilletményre jogosult. Ebből a szabadságilletményből 300,00 EUR-t már igénybe vett.

1.628,06 EUR - 300,00 EUR = 1.328,06 EUR

A munkavállaló még rendelkezésére álló  szabadságilletménye tehát erre a naptári évre 1.328,06 EUR.

b)
A felgyűjtött szabadságnapokat is újra kell számolni a naptári évre.

130/12 = 10,83, lefelé kerekítve 10

A munkavállaló tehát a naptári évben összesen 10 nap szabadságra jogosult. Ez a 10 szabadságnap csökken a már igénybe vett 2 nappal.

10 - 2 = 8

A munkavállaló tehát a 2018 - es évben még 8 nap szabadsággal rendelkezik.

c)
Mivel a munkavállaló nem kívánja az összes megmaradt szabadságnapját igénybe venni, megint csak időarányos szabadságról van szó, melynek szabadságilletményét a napidíj segítségével határozzuk meg. Ezt az új napidíjat kell beszorozni az újonnan engedélyezett szabadságnapok számával.

(1.328,06 EUR)/8 = 166,01 EUR
166,01 EUR x 6 = 996,06 EUR

A munkavállaló tehát az újonnan engedélyezett 6 szabadságnapra munkáltatójától 996,06 EUR szabadságilletményt fog kapni

Ha a munkavállaló a következő évben is németországi építkezésen dolgozik, új szabadságjogosultságot szerez.  Amennyiben a munkáltató az új naptári évben is szabadságot ad ki, először is meg kell vizsgálni, hogy rendelkezik-e még az előző évről áthozott szabadsággal és ha igen mennyi ez a maradék szabadság. Mielőtt a folyó év szabadsága kiadásra kerül, először az előző évi szabadságot kell kiadni ahhoz, hogy az áthozott szabadságjogosultság ne vesszen el.

Példa:
A munkavállalónak a 2016-os évből 8 nap szabadságra és 1.200 EUR szabadságilletményre maradt jogosultsága, ezek  áttevődtek a 2017-es évre. A munkavállaló most, a 2017-es évben további 6 szabadságnapot szeretne igényelni. Mennyi a szabadságjogosultsága erre a maradék szabadságra?
Mivel a munkavállaló megint csak egy részét kívánja kivenni megmaradt szabadságának, szabadságjogosultságát újból a napidíj segítségével kell kiszámolni. 

(1.200,00 EUR)/8=150,00 EUR
150,00 EUR x 6=900,00 EUR

A munkavállalónak  tehát erre a 6 napra 900, 00 EUR szabadságilletmény jár.

A szabadságilletmény a munkáltató által a munkabérrel együtt kerül kifizetésre, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A munkáltató az elektronikus havi jelentés keretén belül közli a SOKA –BAU- val a már általa kifizetett szabadságilletményt, a SOKA-BAU pedig megtéríti  a jogosultságot . Ez azokra az összegekre is vonatkozik, melyeket a munkavállaló után korábbi munkáltatók fizettek be a kiküldetés ideje alatt.   

Ahhoz, hogy a munkavállaló új munkáltatójánál  szabadságigényét érvényesíthesse, a legutolsó munkáltatónak a SOKA –BAU-nál be kell jelentenie a munkaviszony befejezését.

Ebben az esetben a munkavállaló a SOKA – BAU- tól egy áttekintőt kap, mely tartalmazza a munkavállaló aktuális szabadságigényét a munkáltatóváltás idején. Ez a (munkavállalói számlakivonat), mely szabadságelismervényként is szolgál.

Amennyiben az új munkáltató olyan munkavállalót alkalmaz, aki korábban más építőipari  munkáltatónál volt alkalmazásban , a szabadságigényt munkavállalói számlakivonat segítségével számítja ki, melyet a SOKA-BAU-nál kérvényez meg. Ennek segítségével tájékozódhat   munkavállalójának már korábbi munkaviszonya során szerzett, még érvényesíthető szabadságjogosultságáról, illetve ennek mértékéről.