Munkavállalói számlakivonat

A SOKA-BAU minden naptári év elteltével számlakivonat útján tájékoztatja a munkavállalókat szabadságjogosultságukról. A munkáltató egy naptári évekre lebontott összefoglaló áttekintőt kap  minden Németországban általa alkalmazott munkavállaló szabdságjogosultságáról.

A számlakivonat a két utolsó naptári év fontos adatait tartalmazza a munkavállaló németországi tevékenységére (foglalkoztatás időtartama, foglalkoztatási napok száma, bruttóbér, szabadságnapok száma, szabadságilletmény valamint engedélyezett szabadság)vonatkozóan, beleértve a még nem érvényesített szabadságjogosultságot is.

A kollektív szerződésben meghatározott, még nem igényelt szabadságjogosultsága mellett a munkavállaló tudomást szerezhet arról is, hogy milyen mértékben finanszírozta meg ezt munkáltatója a járulékbefizetés által.

A munkavállalót minden visszatérítés, megváltás és végkielégítés elszámolása után számlakivonatban értesítjük.

A munkaviszony befejezése után, illetve ha a kiküldetés utáni három hónapon belül a munkavállaló nem létesít új munkaviszonyt építési vállalatnál, a SOKA-BAU számlakivonat útján értesíti őt a munkaviszony befejeztéig érvényes megfelelő adatokról.

A számlakivonaton feltüntetett információk a munkáltató által a SOKA-BAU-hoz havonta benyújtott jelentések adataiból származnak.

Abban az esetben, ha a munkáltató jelentései tévedésből hibásak, és ennek következményeként a számlakivonatok nem helyesek vagy hiányosak, a munkavállaló a munkáltatótól a számlakivonat kézbesítése utáni 2 hónapon belül helyesbítést kérhet. Amennyiben a munkáltató felszólítás ellenére sem helyesbíti az adatokat, a munkavállaló keresetet nyújthat be munkáltatója ellen, német bíróságnál is.