Információk kiküldetéses munkavállalók részére

Számos külföldi székhelyű építőipari vállalkozás foglalkoztat kiküldetés keretében munkavállalókat németországi építkezéseken. A kiküldetés időtartama alatt a vállalatok kötelesek a Németországban érvényes minimális munkafeltételeket betartani.  A német építőipari kollektív szerződések előírásai rögzítik ezek pontos tartalmát ill. az érintett iparágakat. Az, hogy a munkavállalók németországi kiküldetése melyik országból indul, e tekintetben nem mérvadó.

A minimális munkafeltételek közé tartozik a minimálbér is. A kiküldetéses munkavállalók is jogosultak a német építőiparban érvényes minimálbérre.

Ezen kívül a kiküldetéses munkavállalók szabadságjogosultsága is megegyezik a német építőipari vállalkozások német munkavállalóit megillető szabadságjogosultsággal. Ez évente összesen 30 nap szabadságot jelent. Amennyiben a kiküldetés rövidebb, a szabadságnapok száma részarányosan kerül kiszámításra.

A szabadság fizetett szabadidő. A szabadság idejére a munkavállalóknak tehát szabadságilletmény jár. A kiküldetéses munkavállalók ebben a tekintetben is német sorstársaikkal azonos jogokkal rendelkeznek. A szabadságilletmény mértéke a bruttó munkabér 14,25%-a.

A német építőiparban speciális szabadságolási eljárás van érvényben, amely az építőipar területén működő valamennyi munkáltatóra nézve kötelező érvényű. Az eljárást a SOKA-BAU bonyolítja le. A SOKA-BAU begyűjti a szabadságilletmények összegét, majd a munkáltató részére visszatéríti azt, amennyiben a munkáltató munkavállalóinak szabadságot adott ki, és a szabadságnapokra szabadságilletményt fizetett nekik. A szabadságolási eljárás garantálja, hogy a munkavállalók szabadságjogosultsága a munkáltatók változása esetén se veszítse érvényét.

Kiküldetésük ideje alatt a munkavállalók továbbra is minden illetményt a munkáltatójuktól kapnak meg. Amennyiben a kiküldetés befejeztével a munkavállalóknak még maradt szabadságnapjuk, úgy a SOKA-BAU- nál szabadságmegváltást, ill. végkielégítést  kérvényezhetnek. Ebben az esetben a megmaradt szabadságilletményt a SOKA-BAU közvetlenül a munkavállaló részére fizeti ki.

Ez a szabályozás csak az ipari tevékenységet folytató munkavállalókra terjed ki. Egyéb munkavállalókra nem vonatkozik.

További tájékoztatás honlapunkon található.

A SOKA-BAU telefonon és írásban 14 nyelven nyújt tanácsot és tájékoztatást  a szabadságolási eljárással kapcsolatban munkáltatók és munkavállalók számára.