Megváltás

Amennyiben egy ipari  munkavállaló végleg befejezte a németországi építkezéseken tevékenységét és nem munkanélküli, úgy a SOKA-BAU a munkavállaló által benyújtott kérvény alapján a három hónap kivárási idő letelte után kifizeti részére a megváltást.

A SOKA-BAU abból indul ki, hogy a munkavállaló nem tér vissza Németországba munkavégzés céljából, és így a megszerzett szabadságjogosultságot nem szükséges egy további németországi munkavégzés esetére tartalékolni.

Példa:
A munkavállaló kiküldetésben dolgozott június 30-ig. Utána végleg hazament.

Ebben az esetben október 1-től kérvényezheti a SOKA-BAU-nál a megváltást.

Amennyiben a munkavállaló irodai alkalmazottként dolgozik tovább vagy tanulmányi szerződést kötött munkáltatójával, közvetlenül az építőipari munkavégzés befejezte után kérvényezheti SOKA-BAU-nál a megváltást.

A megváltás előfeltétele a munkavállaló által benyújtott kérvény.

A megváltás előfeltétele a munkavállaló által benyújtott kérvény. Amennyiben a munkavállaló nem kérvényezte megváltását és munkavállalóként visszatér Németországba, a felgyűjtött szabadságjogosultság (szabadságnapok és szabadságilletmény) újból életbe lép.

Amennyiben a munkáltató nem teljesítette teljes mértékben a járulékbefizetést, a SOKA-BAU kénytelen csökkenteni ennek megfelelően a megváltás összegét.

Amennyiben a megváltás társadalombiztosítási járulékfizetés kötelezettsége alá tartozik, a SOKA-BAU a megváltás összegéből visszatart egy átalányösszeget és jóváírja ezt a munkáltató részére. Ha a munkavállaló után fizetendő társadalombiztosítási járulék összege magasabb az átalányösszegnél, úgy a munkavállaló a különbözetet köteles a munkáltató részére megtéríteni. Ha azonban a járulék összege alacsonyabb a levont átalánynál, a munkáltatónak kötelessége a különbözetet utólag a munkavállaló részére kifizetni.

Ezen kívül a SOKA-BAU köteles 20% jövedelemadót és 1,10% szolidaritási járulékot, tehát összesen 21,1%-ot  a megváltás összegéből  visszatartani és a Wiesbaden-i illetékes adóhivatal számára továbbítani. Ez akkor is kötelező jellegű, ha a munkavállaló 183 napnál kevesebbet dolgozott Németországban.