Részvétel a szabadságolási eljáráson

A szabadságolási eljáráson való részvétel a külföldi vállalatok esetében kötelező jellegű, amennyiben a vállalkozó elfogadott egy németországi építkezési megbízást és saját felelősségére munkavállalói bevonásával (kiküldetés keretében) teljesíti ezt.

Ipari munkavállalónak számítanak azok a dolgozók, akik saját fizikai erejükkel és/vagy építőipari gépek, illetve műszaki berendezések segítségével építőipari munkálatokat végeznek. Azok a dolgozók is, akiket  segédmunkára alkalmaztak, mivel pl. irodák takarításával foglalkoznak, illetve karbantartási munkálatokat végeznek az építkezésen, ipari munkavállalóknak számítanak.

Nem számítanak ipari munkavállalóknak az építésfelügyelettel megbízott dolgozók, amennyiben ezek fizikai munkája az építkezésen túlnyomórészt kizárható. Ugyanez érvényes azon munkavállalókra, akik tervezői, irányítási és irodai munkákat végeznek.

A szabadságolási eljáráson kötelezően részt kell venni a munkáltatónak, amennyiben munkavállalói munkaidejük túlnyomó részében építési munkálatokat végeznek. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók összmunkaidejük több mint 50%-át építési munkálatok kivitelezésére fordítják. A BRTV által felsorolt jellegzetes építkezési tevékenységek a Tevékenységi körök jegyzéke  alatt találhatóak.

A BRTV értelmében minden vállalat önálló vállalati egység is. Ennek minősül azon munkavállalók csoportja is, akik a vállalat helyi székhelyétől eltérő helyen, nem a BRTV hatásköre alá tartozó, de munkaidejük túlnyomó részében építőipari tevékenységet folytatnak. Egyetlen építkezés is számíthat önálló vállalati egységnek, akkor is, ha a vállalat egyébként nem folytat építőipari tevékenységet. 

A német építőiparban érvényes minimálbérek kifizetése és a szabadságolási eljáráson való részvétel azon kölcsönbeadó  vállalatok számára is kötelező jellegű, melyek építési munkálatok kivitelezésére más vállalatoknak kölcsönöznek munkavállalókat.