Megrendelők

Megrendelői kezesség

A megrendelők kezességet vállalnak alvállalkozóikért.

A munkáltató köteles az általa foglalkoztatott munkavállalók után a SOKA-BAU járulékot maradéktalanul befizetni.

Amennyiben a munkáltató járulékkötelezettségét a SOKA-BAU-val szemben egyáltalán nem vagy csak részben teljesíti, a SOKA-BAU követelései a AEntG 14. paragrafusa, valamint a SokaSiG 12. paragrafusában megfogalmazottak értelmében a munkáltató megbízója vagy további megbízók felé irányulnak. Ebben az esetben a megrendelő a SOKA-BAU –nál készfizető kezesnek minősül.

Az ún. „megrendelői kezesség“ megvalósítása

Az ún. „megrendelői kezesség“ (Bürgenfrühwarn) érvényesítésével a megrendelők tájékozódhatnak alvállalkozójuk szabadságpénztári eljáráson való szabályszerű részvételéről.

Az alvállalkozó meghatalmazza ennek érdekében a megrendelőt, hogy a SOKA-BAU által havonta, építkezésekre és munkavállalókra lebontva betekintést nyerjen az általa benyújtott adatokba, beleértve a jelentett bruttóbéreket is.

Ezen meghatalmazás bemutatása esetén a SOKA-BAU havonta közli a megrendelővel a szabadságpénztári jelentések és befizetések teljesítésére, valamint a járulékbefizetés hiányára, illetve ennek mértékére vonatkozó adatokat.

Az előkvalifikált alvállalkozók megrendelői, valamint azon megrendelők, melyek egy SOKA-BAU által kiállított, egy bizonyos legfelső határ mértékéig erre vonatkozó ún. SOKA-BAU mentesítést tanúsító igazolás birtokában vannak, a SOKA-BAU által nem tekinthetők a mentesség legfelsőbb értékhatáráig bezárólag megrendelői kezesnek.