Havi járulékok

A szabadságolási eljárás járuléka a bruttóbéren alapszik. Ez 2022 januárja óta a bruttóbér 15,20%-a. A járulék teljesítése a munkáltatók által havi szinten történik. A járuléknak a tárgyhót követő hónap 28. napjáig a SOKA-BAU számláján meg kell jelennie.

Amennyiben a munkáltató munkavállalóinak szabadságot engedélyez, a SOKA-BAU megtéríti ezt szabadságilletmény formájában a bruttóbér 14,25%-ának mértékében. A visszatérítésnél nem mérvadó, hogy a munkavállaló szabadságjogosultságát az aktuális vagy már korábbi munkáltatónál történt foglalkoztatása ideje alatt szerezte meg. Az eljárás biztosítja a munkavállalók szabadságjogosultságát és gondoskodik a terhek megoszlásáról.

A szabadságpénztári járulékokat a munkáltatónak béren felül kell teljesítenie. Ezek nem vonhatók le és nem tarthatók vissza a munkavállaló béréből.

Késedelmes járulékfizetés következményei

Késedelmes járulékfizetés esetén a munkáltatót minden megkezdett hónapra a járulékkövetelés 0,9 %-ának mértékében késedelmi kamat terheli. A fizetési elmaradásban levő munkáltató ellen a SOKA-BAU bírósági eljárást indíthat.

A munkáltató és SOKA-BAU közötti jogi vita esetén kizárólag a Wiesbaden-i munkaügyi bíróság (Arbeitsgericht Wiesbaden) illetékes.