Hasonló intézmények (szabadságpénztári rendszerek)

Több államban is működnek a SOKA-BAU-hoz hasonló intézmények.  Ezek között egymás kölcsönös elismerésről szóló megállapodások léteznek. Amennyiben az ezekből az országokból származó munkáltatók munkavállalóik után a kiküldetés ideje alatt is fizetnek hasonló járulékokat és ezt igazolják, úgy a SOKA-BAU mentesítheti őket a járulékfizetési kötelezettség alól.

Jelenleg az alábbi hasonló intézmények működnek:

  • Belgiumban (Office Nationale de la Sécurité Sociale – ONSS und Office Patronal d'Organisation et Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence – OPOC),
  • Dániában (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR),
  • Franciaországban (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France),
  • Olaszországban (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE) és
  • Ausztriában (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK)