Bejelentkezés

A német törvényhozó szerv előírásai értelmében minden külföldi építőipari vállalatnak kötelező  módon be kell jelentenie a németországi építkezésen végzett tevékenységét a német Központi Vámhatóság (Generalzolldirektion) honlapján.
 

Egyes közép- és keleteurópai államok (CEE- államok) vállalatai csupán a Szövetségi Munkaügyi Hivatal  (Bundesagentur für Arbeit) által jóváhagyott vállalkozási szerződésekkel (ún. „Zusicherungsbescheide“-k birtokában) vállalhatnak munkát Németországban.

A jóváhagyás előfeltétele a szabadságolási eljáráson való szabályszerű részvétel.

A részvétel szabályszerűségét  a vállalkozási szerződések teljesítésének ideje alatt is ellenőrzik. Adott esetben előfordulhat, hogy a munkaügyi hivatal nem ad ki új engedélyeket, ill. a már jóváhagyott engedélyek visszavonásra kerülnek.

Mindennemű, Németország területén végzett építőipari tevékenységet be kell jelenteni a SOKA-BAU-hoz is.
A „munkáltatói törzsadatok“  és a „munkavállalói törzsadatok“  az eredeti formanyomtatványokon kerülnek benyújtásra a SOKA-BAU-hoz.

A már előzőleg bejelentett munkáltatói ill. munkavállalói törzsadatokra vonatkozó változtatásokat azonnali hatállyal írásban kell közölni.

A SOKA-BAU-hoz azokat a dokumentumokat is be kell nyújtani, melyek a vállalat külföldi székhelyen történt bejelentkezését (ld. cégkivonat, ipari engedély, kisiparos-bejegyzés vagy hasonlók) igazolják. Csak ezek birtokában lehetséges a szabadságolási eljáráson való részvételi kötelezettség elbírálása. Amennyiben a vállalat Németországban is eszközölt hasonló bejelentéseket, ezeket is be kell nyújtani.

A bruttóbérek a munkáltató  által elektronikus jelentési eljárás útján a ténylegesen kifizetett mértékben kerülnek jelentésre, mely azonban nem lehet kevesebb, mint a kollektív szerződés által előírt minimálbér. A munkáltató kérvényezheti a havi jelentések benyújtását papír formában is, amennyiben bizonyítja, hogy az elektronikus jelentési mód számára nem gazdaságos vagy személyes okokból nem megoldható.

Amennyiben a munkavállaló a kiküldetés ideje alatt szabadságot vesz ki, a munkáltatója köteles számára szabadságilletmény formájában juttatást fizetni. A szabadságilletmény a szabadság kiadásáig kifizetett bruttóbér 14,25%-a. Abban az esetben, ha a munkáltató a kiküldetés ideje alatt munkavállalójának szabadságnapokat engedélyezett, a havi jelentésen a bruttó szabadságilletményt és az engedélyezett szabadságnapok számát is fel kell tüntetni. A szabadságilletményt a kollektív szerződésben meghatározott összeg mértékéig kell kifizetni. A havi jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja.

A visszatérítési jogosultság a munkáltatótól származó adatok alapján  a SOKA-BAU által kerül kiszámításra.