Gyakori kérdések

A jelentéseket alapvetően elektronikusan kell benyújtani, melyhez hozzáférési jelszót kell kérvényezni.

Az ehhez szükséges formanyomtatvány itt  tölthető le
 

A szabadságpénztári járulék 2022 januárjától 15,20 %.

A szabadságpénztári járulék a tárgyhót követő hónap 28. napján esedékes. A SOKA-BAU nem állít ki erről számlát.

Amennyiben a kiküldetés egy hónapon belül nem folyamatos, abban az esetben a megszakításokat is figyelembe kell venni és csak a kiküldetés pontos idejét kell feltüntetni a jelentésen. Az erre kijelölt rovatba a teljes ledolgozott óraszámot kell feltüntetni.
 

A szabadságpénztári járulék által a munkavállalók szabadságjogosultsága kerül finanszírozásra. A szabadságpénztári eljárásra, visszatérítésre, megváltásra és végkielégítésre vonatkozó tájékoztatás honlapunkon található.

A munkáltató kiadja munkavállalói számára a németországi kiküldetés ideje alatt az itt megszerzett szabadságot és kifizeti részükre a szabadságilletményt.

Amennyiben a munkáltató kiadja munkavállalói számára az általuk Németországban megszerzett szabadságot, a SOKA-BAU megtéríti a szabadságilletményt a munkáltatónak.

A szabadságra vonatkozó adatokat, tehát a szabadságnapokat valamint a szabadságilletmény összegét a munkáltató a havi jelentésen benyújtja a SOKA-BAU-hoz. A visszatérítés előfeltétele a munkáltató esedékes járulékfizetésének maradéktalan teljesítése.

A munkavállaló a SOKA-BAU-nál kérvényezheti a megváltását. A megváltás csak a munkavállaló számára fizethető ki. A kifizetés munkáltatók számára nem lehetséges.

Amennyiben a munkavállaló nem vette ki szabadságát a munkáltatótól és megváltását sem kérvényezte, úgy a SOKA-BAU-nál végkielégítést kérvényezhet. A kifizetés munkáltatók számára nem lehetséges.

A szabadságilletmény a bruttóbér összegének 14,25 %-át teszi ki.

Úgy a kiküldő ország, mint a németországi jogszabályzat kizárja a munkavállalók szabadságilletményének kettős érvényességét.

A munkáltatónak a németországi építkezési kiküldetés ideje alatt munkavállalói után a SOKA-BAU-hoz járulékot kell fizetnie. A szabadságolási eljárás a német kollektív szerződések, legfőképp a „Szövetségi építőipari ágazati kollektív szerződés“ (továbbiakban BRTV), a „ Kollektív szerződés a társadalombiztosítási pénztári eljárásról az építőiparban“ (továbbiakban VTV), a „Munkavállalói kiküldetési törvény“ valamint a „Társadalombiztosítási pénztári eljárás bebiztosításáról szóló törvény“ (továbbiakban SokaSiG) előírásain alapszik, mely az európai kiküldetési irányelvnek felel meg és kötelező érvényű. Ezen jogszabályok a kiküldetés ideje alatt előnyt élveznek a kiküldő országban érvényes szabadságjog előírásaival szemben. Kettős járulékkötelezettség eszerint nem lehetséges.

Az elszámolt szabadságpénzből vissza kell tartanunk egy átalányösszeget jövedelemadóként. Ezt az átalányösszeget a Wiesbaden-i adóhivatalhoz továbbítjuk. Tehát minden megkérvényezett megváltás ill. végkielégítés elszámolásakor automatikusan jövedelemadót vonunk le.

Intézményünk minden évben megküldi Önnek a rendkívüli jövedelemadó igazolást. Ezen látható az adóhivatalhoz továbbított összeg.

Ön szeretné a levonások visszaigénylésének lehetőségét elbiráltatni? 

Intézményünk adóvisszatérítéssel nem foglalkozik.

Adóvisszatérítés az Ön monkáltatójának illetékes adóhivatalánál kérvényezhető. Kérjük keresse ezügyben azt a munkáltatót, akinél Ön a szabadságjogosultság létrejöttének naptári évében utoljára dolgozott.

Kérjük a megfelelő dokumentumokat és szükséges információkat az illetékes adóhivatalhoz postán benyújtani.

Az Ön munkáltatójának nem kell adót fizetnie Németországban? Ebben az esetben kérjük forduljon az Ön hazájában illetékes adóhivatalhoz.