Munkavállalói kiküldetési törvény (AEntG) módosítása 2020.07.30-i hatállyal

A módosítás Önnek, mint kiküldetéses munkavállalónak 2020. 07.30-al kezdődően, a kollektív szerződés által előírt minimálbéren kívül az alábbi béren felüli juttatásokat biztosítja:

  • túlóra pótdíj
  • éjszakai pótlék
  • vasárnapi és munkaszüneti napi pótlék
  • veszélyességi pótlék ill. egészségkárosító munkavégzés illetménypótléka

Fentiek a Szövetségi Építőipari Ágazati Kollektív Keretszerződés (BRTV) 3. paragrafusa
6. bekezdésében és 6.paragrafusában kerültek megfogalmazásra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a pótdíjak nem esnek adózási kötelezettség alá, úgy a szabadságolási eljárás járulékát sem kell ezekkel megemelni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy:

  • a kiküldetés költségei (pl. kiutazás, ellátás, szállás) nem tartoznak a minimálbérbe. Ezeket a munkáltatónak a kollektív szerződés által előírt minimálbéren felül kell díjazni.
  • a kiküldetési pótlékok kiküldetési költségként kezelendők. Ezért ezek sem tartoznak a minimálbérbe. Kivételt képez ez alól a munkáltatóval, munkaszerződésben foglalt, ettől eltérő megállapodás.
  • amennyiben az Ön kiküldetése meghaladja a 12 hónapot, úgy a német munkavállalók munkafeltételei vonatkoznak Önre is. Az Ön munkáltatója meghoszabbíthatja ezt az időszakot 18 hónapra. Ehhez a munkáltatónak közölnie kell a főmvámhivatallal a kiküldetés meghoszabbításának indoklását.
  • A szállás, melyet Önnek munkáltatója biztosít, meg kell feleljen a Németországban érvényes előírásoknak.

Kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal!