Munkavállalói kiküldetési törvény (AEntG) módosítása 2020.07.30-i hatállyal

A módosítás értelmében minden kiküldetéses munkáltatónak 2020.07.30-al kezdődően a kollektív szerződés által előírt minimálbéren kívül az alábbi pótdíjakat kell megfizetnie munkavállalóinak:

  • túlóra pótdíj
  • éjszakai pótlék
  • vasárnapi és munkaszüneti napi pótlék
  • veszélyességi pótlék ill. egészségkárosító munkavégzés illetménypótléka

Fentiek a Szövetségi Építőipari Ágazati Kollektív Keretszerződés (BRTV) 3.paragrafusa 6.bekezdésében és 6.paragrafusában kerültek megfogalmazásra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a pótdíjak nem esnek adózási kötelezettség alá, úgy a szabadságolási eljárás járulékát sem kell ezekkel megemelni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

  • a kiküldetés költségei (pl. kiutazás, ellátás, szállás) nem tartoznak a minimálbérbe. Ezeket a kollektív szerződés által előírt minimálbéren felül kell díjazni.
  • a kiküldetési pótlékok kiküldetési költségként kezelendők. Ezért ezek sem tartoznak a minimálbérbe. Kivételt képez ez alól a munkavállalóval, munkaszerződésben foglalt, ettől eltérő megállapodás.
  • azon munkavállalókra, akik kiküldetése meghaladja a 12 hónapot, a német munkafeltételek érvényesülnek. Ez a határidő meghoszabbítható 18 hónapra. Ehhez a fővámhivatallal közölni kell a kiküldetés meghoszabbításának indoklását.
  • a munkavállalóknak biztosított szállás körülményei méltányosak kell legyenek és meg kell feleljenek a Németországban érvényes előírásoknak.

Kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal!