Radovi u Njemačkoj: Informacije za izaslane posloprimce

Mnogi građevinski poduzetnici sa sjedištem u inozemstvu šalju obrtničke posloprimce na gradilišta u Njemačkoj. Za vrijeme ovog izaslanja oni se moraju pridržavati minimalnih radnih uvjeta u Njemačkoj. Što ovo točno sadrži i koji radovi su u ovim pravilima obuhvaćeni, određeno je u kolektivnim ugovorima njemačkog građevinarstva. Kod toga je nebitno, iz koje zemlje usljedi izaslanje u Njemačku.

U minimalne radne uvjete spada minimalna plaća. Izaslani posloprimac ima pravo na minimalnu plaću koja važi u njemačkom građevinarstvu.

Osim toga posloprimac ima isto pravo na godišnji odmor kao i njemački posloprimac u građevinarstvu. To su ukupno 30 dana godišnjeg odmora u godini. Ako je izaslanje kraće, dani godišnjeg odmora se obračunavaju srazmjerno.

Godišnji odmor ja plaćeno slobodno vrijeme. Dani godišnjeg odmora se stoga plaćaju. I s time u svezi je izaslani posloprimac izjednačen sa njemačkim kolegom. Visina naknade za godišnji odmor iznosi 14,25 % bruto plaće.

Za njemačko građevinarstvo postoji jedan specijalan postupak godišnjeg odmora, na kome moraju sudjelovati svi građevni poslodavci. Ovaj se sprovodi od strane SOKA-BAU. SOKA-BAU skuplja novac za godišnji odmor i vraća ga ponovno posloprimcu, kada je svome posloprimcu odobrio i platio dane godišnjeg odmora. S ovim postupkom za godišnji odmor se garantira, da i kod promjene poslodavca pravo na godišnji odmor posloprimca ne propada.

Posloprimci za vrijeme izaslanja i dalje dobiju sve usluge isplaćene preko njihovog poslodavca. Ako posloprimac poslije zaključivanja njegovog izaslanja ima još preostale dane godišnjeg odmora, onda on postavlja zahtjev za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor odn. odštetu kod SOKA-BAU.  U tome slučaju će preostali novac za godišnji odmor od strane SOKA-BAU biti posloprimcu direktno isplaćen.

Ovo pravilo valja samo za obrtničke posloprimce. Namještenici time nisu obuhvaćeni.

Detaljnije informacije ćete naći na ovoj  Website.

SOKA-BAU nudi i telefonski i pismeno savjetovanja i informacije o svemu u svezi s postupkom za godišnji odmor za posloprimce i njihove poslodavce na 14 jezika.