Odšteta

Prava na godišnji odmor i prava na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor propadaju na kraju kalendarske godine, koja slijedi godini u kojoj su nastala. Dani godišnjeg odmora, plaće za godišnji odmor i naknade za neiskorišteni godišnji odmor na primjer iz godine 2020 propadaju dana 01.01.2022.

SOKA-BAU plaća posloprimcima ipak jednu odštetu za propali godišnji odmor, ukoliko već nisu zaprimili jednu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Odšteta se može zahtjevati samo u drugoj kalendarskoj godini nakon nastanka prava na godišnji odmor kod SOKA-BAU, kao u gornjem primjeru isključivo od 01.01.2022 - 31.12.2022. Plaćanje odštete pretpostavlja zahtjev posloprimca. Jedan prerano predati zahtjev se dakle mora u slučaju potrebe podnijeti ponovo.

Ako poslodavac nije uplatio doprinose blagajne za godišnji odmor u punoj visini prema SOKA-BAU, onda SOKA-BAU mora odgovarajući skratiti tu odštetu.

SOKA-BAU nastoji, da nedostajuće doprinose poslodavca naplati naknadno. Plati li poslodavac naknadno doprinose SOKA-BAU, posloprimac prima tu nadoplatu od SOKA-BAU još do četiri godine nakon propadanja prava na godišnji odmor. U ovom slučaju SOKA-BAU sama izvjesti posloprimca.

SOKA-BAU je obvezna zadržati jedan paušalni iznos za plaćanje poreza na plaću kao i solidarnog dodatka i uputiti financijskoj upravi Wiesbaden. Do najkasnije 28. veljače slijedeće godine prima svaki posloprimac od SOKA-BAU jednu potvrdu o porezu na plaću o zadržanom porezu na plaću u prethodnoj godini. Ukoliko izaslani posloprimci – primjerice na osnovi sporazuma o dvostrukom oporezivanju – nisu bili obvezni plaćati porez na zaradu u Njemačkoj, onda imaju mogućnost podnijeti zahtjev za povrat sredstava kod financijske uprave Wiesbaden.

Ako SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse) i poslodavac vode pred sudom pravni spor o obvezi sudjelovanja poslodavca, onda posloprimac može podnijeti zahtjev na odštetu još u roku jedne godine nakon pravomoćnog zaključka tog sudskog postupka.

U slučaju smrti posloprimca, nasljednik ima pravo na

  • isplatu još nepropale plaće za godišnji odmor;
  • isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor;
  • isplatu još nepropale odšete.

Pravo na isplatu postoji prema SOKA-BAU.