Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Ako je posloprimac svoju djelatnost na gradilištima u Njemačkoj konačno završio i nije nezaposlen, onda SOKA-BAU plaća tri mjeseca nakon radnog završetka na zahtjev posloprimca naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. SOKA-BAU onda pretpostavlja, da se posloprimac prije svega više neće vratiti za Njemačku, tako da steknuti godišnji odmor ne mora ostati ušteđen za daljnje zaposlenje u Njemačkoj.

Primjer:

Posloprimac je od svog poslodavca do 30.06. bio upućen na rad na gradilištima u Njemačkoj. Nakon toga se posloprimac konačno vraća u svoju domovinu. Od 01.10. posloprimac može primiti od SOKA-BAU naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Mijenja li posloprimac u jedan službenički ili obrazovni odnos, onda prima naknadu za neiskorišteni godišnji odmor od SOKA-BAU neposredno nakon završetka njegove obrtničke djelatnosti.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor pretpostavlja zahtjev posloprimca.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor pretpostavlja zahtjev posloprimca. 

Ako posloprimac još nije postavio zahtjev i radi ponovno kao obrtnički  građevinski posloprimac na jednom gradilištu u Njemačkoj, reaktivira se puno pravo na godišnji odmor (slobodno vrijeme i naknada).

Ako poslodavac SOKA-BAU nije uplatio u punoj visini doprinose blagajne za godišnji odmor, onda SOKA-BAU mora odgovarajući skratiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Ukoliko naknada za neiskorišteni godišnji odmor podliježe socijalnom osiguranju, SOKA-BAU odbija jedan paušalni iznos i upućuje taj poslodavcu. Ako je za posloprimca plativi iznos socijalnog osiguranja viši nego paušalni iznos, onda posloprimac poslodavcu mora nadoknaditi taj višak. Je li iznos nasuprot toga manji nego paušalni odbitak, onda poslodavac posloprimcu mora naknadno isplatiti tu razliku.

SOKA-BAU je izvan toga kod isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor prema posloprimcu zakonski obvezna, zadržati jedan paušalni iznos za plaćanje poreza na plaću u visini od 20 % kao i solidarnog dodatka u visini od 1,1 %, ukupno 21,1 %, i uputiti u Njemačkoj odgovornoj financijskoj upravi Wiesbaden. To vrijedi također i onda, ako se posloprimac nije više od 183 dana nalazio u Njemačkoj.