Naknade

Pruža li poslodavac njegovom posloprimcu za vrijeme njegove građevinske zaposlenosti u Njemačkoj dane godišnjeg odmora, onda mora isplatiti direktno posloprimcu plaću za godišnji odmor. Te plaće za godišnji odmor SOKA-BAU nadoknađuje poslodavcu.

Ukoliko je poslodavac njegovom posloprimcu pružio više godišnjeg odmora, nego što rezultira iz proračuna njegovih prava, onda se tu radi o dobrovoljnom izvantarifnom učinku, koji nije nadoknadiv.

Može se desiti, da SOKA-BAU jednog poslodavca također za prošlo vrijeme obveže za predavanje prijava i doprinosa. Ako je taj poslodavac njegovim posloprimcima već prije sudjelovanja na postupku za godišnji odmor dokazivo pružao godišnji odmor i platio plaće za godišnji odmor, SOKA-BAU nadoknađuje poslodavcu te plaće za godišnji odmor.

SOKA-BAU isplaćuje potraživanja naknade za isplaćen novac za godišnji odmor poslodavcu, ako njegov doprinosni konto ne iskazuje doprinosni zaostatak i ako je poslodavac u potpunosti ispunio svoje prijavne obveze.

Od 01.01.2019 će se doprinosne tražbine i naknade godišnjeg odmora principijelno saldirati. Knjiženje depozita slijedi automatski.
To pretpostavlja,

  • da su sve dospjele prijave potpuno predate,
  • da ne postoje sumnje u ispravnost onih preko poslodavca zahtijevanih nadoknada i

To vrijedi također za poduzeća, koja su od SOKA-BAU retroaktivno obvezana za predavanje prijave i plaćanje doprinosa.

Prebijanje dugova sa potraživanjima naknade za isplaćen novac za godišnji odmor i sa postojećim doprinosnim dugovima preko poslodavca je isključeno.

Prava na naknadu za isplaćen novac za godišnji odmor propadaju principijelno, ako se nisu kod SOKA-BAU zatražili do 30.09. nakon isteka one godine, u kojoj su nastala.

Kod završetka radnog odnosa i za slučaj, da posloprimac nije više obuhvaćen od BRTV-a (na primjer nakon završetka izaslanja), bez da njegov radni odnos završava, prava na nadoknadu plaća za godišnji odmor propadaju već 15. drugog mjeseca, koji slijedi završetku.

Posloprimac napušta na primjer 25.08.2016 Njemačku, jer se njegovo izaslanje završava. Za one u mjesecima kolovoz 2016 i ranije isplaćenih plaća za godišnji odmor nastupa propadanje prava na nadoknadu poslodavca sa istekom 15.10.2016. Nakon toga SOKA-BAU principijelno odbija naknadu za isplaćen novac za godišnji odmor.

U slučaju retroaktivnog obvezivanja jednog poduzeća rok isteka prava za nadoknade iznosi dvije godine. Rok otpočinje sa istekom godine, u kojoj je SOKA-BAU poslodavcu saopćila njegovu doprinosnu obvezu. Ako se između SOKA-BAU i poslodavca vodi pravni spor, tako otpočinje dvogodišnji rok isteka prava tek nakon isteka godine, u kojoj se pravomoćno ili kroz sporazumnu objavu utvrdi, da je poduzeće poslodavca obvezno sudjelovati na postupku blagajne za godišnji odmor.