Izvadak konta posloprimca

Poslije isteka svake kalendarske godine svaki obrtnički posloprimac dobiva od SOKA-BAU jedan izvadak konta o njegovim pravima na godišnji odmor. Poslodavac dobiva jedan ukupni pregled o pravima svih kod njega u Njemačkoj zaposlenih posloprimaca. SOKA-BAU iskazuje sva prava posebno po kalendarskim godinama.

Izvadak konta sadrži važne detaljnosti o djelatnosti posloprimca u Njemačkoj u zadnje dvije kalendarske godine (trajanje zaposlenosti, dani zaposlenosti, bruto plaća, steknuti dani godišnjeg odmora i plaća za godišnji odmor kao i pružena prava na godišnji odmor). Naposljetku su na njemu također navedena i ona još neiskorištena prava. Pored kolektivno ugovorene visine njegovih preostalih prava na godišnji odmor posloprimac može raspoznati, u kojoj visini su ta kroz doprinose njegovih poslodavaca pokrivena.

Posloprimac prima jedan izvadak konta također nakon svakog obračuna naknade za isplaćen novac za godišnji odmor, i naknade za neiskorišteni godišnji odmor i odštete.

Ako se SOKA-BAU nakon završetka radnog odnosa ili izaslanja jednog posloprimca ne izjavi obrazloženje o novom radnom odnosu sa jednim građevinskim poduzećem u roku od tri mjeseca, posloprimac prima izvadak konta posloprimca, iz kojeg su odgovarajući podaci do završetka radnog odnosa očigledni.

Ti podaci rezultiraju iz prijava, koje poslodavac mora mjesečno predavati SOKA-BAU.

Ako se poslodavcu kod prijava desi zabuna i ukoliko je izvadak konta onda neispravan ili nepotpun, tako posloprimac može zahtjevati od poslodavca ispravku u roku od dva mjeseca nakon primitka izvatka konta. Ako poslodavac unatoč tom zahtjevu ne poduzme korekciju, posloprimac može tužiti svog poslodavca za ispravku sudskim putem, također i pred jednim njemačkim sudom.