Prijava

Svako inozemno građevinsko poduzeće je zakonski obvezno, prijaviti djelatnost na jednom gradilištu u Njemačkoj kod njemačke generalne carinske uprave.

Tvrtkama iz pojedinih srednjo- i istočnoeuropskih država (MOE-Staaten) je potrebno odobrenje za ugovore o djelu (takozvana rješenja o odobrenju) i radne dozvole, da bi mogli prihvatiti djelatnost u Njemačkoj. Te izdaje savezna agencija za rad.

Dodjela rješenja o odobrenju poslodavcima ugovora o djelu iz MOE država se pretpostavlja  jedno uredno sudjelovanje na postupku za godišnji odmor.

Provjera urednog sudjelovanja se vrši također i za vrijeme izvršavanja ugovora o djelu. Sudjelovanje na postupku za godišnji odmor, koje nije uredno, može imati kao posljedicu, da se nikakva nova odobrenja ne mogu izdati ili odobrenja i radne dozvole za tekuće ugovore o djelu od savezne agencije za rad opozvati.

Svaka djelatnost na jednom gradilištu u Njemačkoj se također mora i kod SOKA-BAU prijaviti. Uz to se moraju ispuniti originalni obrasci  „osnovni podaci poslodavca“ i „osnovni podaci posloprimca“ i poslati na SOKA-BAU. Promjene prijavljenih osnovnih podataka poslodavaca i/ili posloprimaca se SOKA-BAU moraju smjesta pismeno prijaviti.

SOKA-BAU su potrebne također i potvrde, koje potvrđuju, da je poslodavac na mjestu njegovog poslovnog sjedišta u inozemstvu prijavljen (upis kod trgovačkog registra, dozvola za obrt, registraciju obrta ili slično). Samo na taj način SOKA-BAU može provjeriti, da li je poduzeće obvezno za sudjelovanje. Ukoliko i u Njemačkoj slijede odgovarajuće prijave, onda se i one moraju dostaviti.

Poslodavac prijavljuje mjesečno bruto plaće u stvarno isplaćenoj visini – ali najmanje kolektivno ugovorene minimalne plaće  – kao elektronička prijava . Poslodavci mogu samo na zahtjev biti oslobođeni od obveze prema elektroničkoj prijavi, ako dokažu, da je elektronička prijava iz ekonomskih ili osobnih razloga za njih neprihvatljiva.

Poslodavci su obvezni, platiti njihovim posloprimcima plaću za godišnji odmor, ako oni za vrijeme izaslanja koriste godišnji odmor. Plaća za godišnji odmor iznosi 14,25 % one bruto zarade, koja je plaćena do pružanja godišnjeg odmora. Ako je poslodavac jednom posloprimcu platio plaću za godišnji odmor za one za vrijeme izaslanja steknute dane godišnjeg odmora, onda se mora prijaviti u dotičnom obračunskom mjesecu bruto plaća za godišnji odmor kao i pruženi dani godišnjeg odmora na mjesečnoj prijavi. Plaća za godišnji odmor mora biti plaćena najmanje u kolektivno ugovorenoj visini duga. Mjesečna prijava se mora predati za svaki kalendarski mjesec do 15. sljedećeg mjeseca kod SOKA-BAU.

SOKA-BAU izračunava iz podataka prava naknade za isplaćeni novac za godišnji odmor od poslodavca.