Mjesečni doprinosi

Doprinos postupka za godišnji odmor izračunava se iz bruto plaće. Od siječnja 2022 taj iznosi 15,20 %. Doprinos se uplaćuje mjesečno od strane svakog poslodavca. On mora da se doznači svaki mjesec do 28. sljedećeg kalendarskog mjeseca na račun SOKA-BAU.

Ako poslodavac pruži jednom posloprimcu godišnji odmor, nadoknađuje SOKA-BAU tom poslodavcu naknadu za isplaćen novac za godišnji odmor u visini od 14,25 % bruto plaće. Pri tome je beznačajno, da li su prava na godišnji odmor nastala kod aktualnog poslodavca, ili iz jednog prethodnog radnog odnosa. Ovaj postupak osigurava prava posloprimaca na godišnji odmor i brine se o raspodjeli tereta kod poslodavaca.

Doprinosi blagajne za godišnji odmor poslodavac mora platiti dodatno uz plaću i ne smije ga zadržati ili odbiti od plaće posloprimca.

Posljedice kod kašnjenja uplate

Ukoliko poslodavac zaostaje sa plaćanjem mjesečnih doprinosa, SOKA-BAU mora uračunati zatezne kamate u visini od 0,9 % doprinosne tražbine za svaki započeti mjesec zaostajanja.

Protiv zateznih poslodavaca SOKA-BAU može pokrenuti jedan sudski postupak.

U slučaju sudskih sporova između poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu i SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) je isključivo nadležan sud za radne sporove u Wiesbadenu.