Jamci

Odgovornost jamca

Nalogodavci odgovaraju za svoje podizvođače.

Poslodavac je obvezan, platiti doprinose za one od njega zaposlene posloprimce u punoj visini prema SOKA-BAU. Ako poslodavac ne ili nepotpuno ispuni svoje doprinosne obveznosti prema SOKA-BAU, onda će SOKA-BAU prema § 14 AEntG (zakon o upućivanju posloprimaca na rad) odnosno § 12 SokaSiG (zaštitnog zakona za postupak socijalne blagajne) teretiti njegovog nalogodavca ili daljnje nalogodavce u pogledu na doprinosno dugovanje.

U tom slučaju odgovara nalogodavac prema SOKA-BAU kao pojedinačno odgovorni jamac.

Izvršavanje takozvanim sistemom ranog upozorenja za jamce

Takozvani sistem ranog upozorenja za jamce daje nalogodavcima mogućnost, kod SOKA-BAU dobiti informacije o tome, da li postavljeni podizvođač uredno sudjeluje na postupku za godišnji odmor.

Podizvođač opunomoćuje za to svog nalogodavca, da mjesečno zatraži informacije vezane za gradilišta i za konkretno postavljene posloprimce uključivo one kod SOKA-BAU prijavljene bruto plaće.

Nasuprot predlaganja te punomoći, SOKA-BAU izvješćuje nalogodavca mjesečno, da li su izvršene prijave i uplate doprinosa blagajne za godišnji odmor odnosno ako i u kojoj visini postoje doprinosni zaostaci.

Nalogodavci prekvalificiranih podizvođača i nalogodavci, koji mogu predložiti jednu takozvanu SOKA-BAU-potvrdu o oslobađanju jamstva  za svoje podizvođače, se neće u okviru određenih vrhunskih granica oslobođenja jamstva, teretiti kao jamci.