Bankovna veza

Molimo izvršite u postupku izaslanja Vaše uplate isključivo na sljedeći broj računa Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft:

Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
BLZ: 500 500 00
Broj računa: 12 000 022
Za uplate iz inozemstva:
SWIFT-CODE/BIC: HELADEFF (Gebührenfeld 71A: OUR)
IBAN-CODE: DE40_5005_0000_0012_0000_22

Molimo ne zaboravite navesti Vaš broj poslodavca na obrazcu za doznaku u polju „svrha uporabe“.

Eventualne troškove banaka snosi poslodavac.