Poduzeća koja upućuju posloprimce na rad sudjeluju na postupku za godišnji odmor njemačkog građevinarstva. SOKA-BAU provjerava obvezu sudjelovanja svakog inozemnog poduzeća i provodi postupak za godišnji odmor. Za eficijentnu provedbu i brzu obradu naknada za isplaćen novac za godišnji odmor prema poduzećima potreban je niz informacija i dokumentacija sa strane poslodavaca. Za to se broje obveze prijave i plaćanja.

Direktno prema temi

Nađite brzo i direktno informacije o posebnim temama

Često postavljena pitanja

Naknada za godišnji odmor za vrijeme izaslanja spada pod njemačko pravo.  Za Vaše izaslane obrtničke radnike morate za vrijeme izaslanja na njemačka gradilišta plaćati doprinose socijalne blagajne u SOKA-BAU.  Sudjelovanje kod SOKA-BAU zamjenjuje doprinose blagajne za godišnji odmor u domovini za vrijeme trajanja izaslanja. Posloprimci time nemaju prava na dvostruku naknadu godišnjeg odmora.

Iznimke postoje samo ako u domovini uplaćujete u blagajnu, koja je usporediva sa SOKA-BAU. U takvim slučajevima postoje dogovori za međusobno priznavanje. Aktualno se to odnosi na blagajne u Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Italiji i Austriji.

Doprinos blagajne za godišnji odmor iznosi 15,20 % od siječnja 2022.

Prijave se predaju principijelno na elektronički način. Za to Vam je potrebna lozinka, koju možete potražiti kod nas. Obrazac ćete naći ovdje.