Usporedive ustanove (Sistemi blagajne za godišnji odmor)

U Belgiji (Office Nationale de la Sécurité Sociale – ONSS und Office Patronal d'Organisation et Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence – OPOC), Danskoj (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR), Francuskoj (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France), Italiji (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE) i Austriji (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK) egzistiraju blagajne za godišnji odmor, koji su usporedive sa SOKA-BAU. SOKA-BAU je sa ovim blagajnama sklopila jedan sporazum međusobnog priznanja.

Ako jedan poslodavac iz ovih država uplaćuje za svoje posloprimce za vrijeme izaslanja i nadalje doprinose jednoj usporedivoj ustanovi i može to dokazati, onda ga SOKA-BAU može osloboditi od sudjelovanja na njemačkom postupku za godišnji odmor.