Prijavni formular za upute rada na crno i ilegalno zaposlenje

Preko ovog formulara možete predati informacije o radu na crno i ilegalnom zaposlenju.

Mi ćemo nakon interne provjere u slučaju potrebe poduzeti daljnje mjere, kao na primjer informirati nadležnu carinsku službu. Mogući prekršaji, koji ne stoje u svezi sa građevinskim djelatnostima, možete prijaviti i direktnim putem nadležnim carinskim organima.

1. Podaci o davatelju informacija

Upute se mogu predati i anonimno.