Kontakt

Naši suradnici i suradnice savjetuju Vas rado, ukoliko je moguće, i na Vašem maternjem jeziku. Molimo navedite  u svim komunikacijama s nama Vaš broj poslodavca ili posloprimca, ako smo Vam te već dostavili. Vi možete naše suradnice i suradnike glavnog odjela „Europa“ kontaktirati na sljedeći način:

Telefon
 Belgija

+49 611 707-4069

 Bosna i Hercegovina

+49 611 707-4055

 Bugarska

+49 611 707-4056

 Danska

+49 611 707-4069

 Estonija

+49 611 707-4057

 Francuska

+49 611 707-4069

 Velika Britanija

+49 611 707-4057

 Irska

+49 611 707-4057

 Italija

+49 611 707-4051

 Hrvatska

+49 611 707-4055

 Latvija

+49 611 707-4057

 Lihtenštajn

+49 611 707-4069

 Litvanija

+49 611 707-4057

 Luksemburg

+49 611 707-4069

 Makedonija

+49 611 707-4055

 Crna Gora

+49 611 707-4055

 Nizozemska

+49 611 707-4068

 Austrija

+49 611 707-4069

 Poljska

+49 611 707-4053

 Portugal

+49 611 707-4051

 Rumunija

+49 611 707-4058

 Rusija

+49 611 707-4056

 Švicarska

+49 611 707-4069

 Srbija

+49 611 707-4055

 Slovačka

+49 611 707-4066

 Slovenija

+49 611 707-4055

 Španija

+49 611 707-4051

 Češka

+49 611 707-4066

 Turska

+49 611 707-4067

 Ukrajina

+49 611 707-4056

 Mađarska

+49 611 707-4059

druge zemlje

+49 611 707-4057

Telefaks

+49 611 707-4555

Poštanska adresa

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Postfach 57 11
65047 Wiesbaden
NJEMAČKA

Kućna adresa

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Wettinerstraße 7
65189 Wiesbaden
NJEMAČKA