Kontakt

Naši suradnici i suradnice savjetuju Vas rado, ukoliko je moguće, i na Vašem maternjem jeziku. Molimo navedite  u svim komunikacijama s nama Vaš broj poslodavca ili posloprimca, ako smo Vam te već dostavili. Vi možete naše suradnice i suradnike glavnog odjela „Europa“ kontaktirati na sljedeći način:

Telefon
 Belgija

+49 611 707-4054
Pour en savoir plus

 Bosna i Hercegovina

+49 611 707-4056
Saznaj više

 Bugarska

+49 611 707-4056
Още

 Danska

+49 611 707-4054
More information

 Estonija

+49 611 707-4052
More information

 Finska

+49 611 707-4052
More information

 Francuska

+49 611 707-4054
Pour en savoir plus

 Gibraltar

+49 611 707-4052
More information

Grčka

+49 611 707-4052
More information

 Velika Britanija

+49 611 707-4054
More information

 Irska

+49 611 707-4054
More information

 Island

+49 611 707-4052
More information

 Italija

+49 611 707-4051
Ulteriori informazioni

 Kanada

+49 611 707-4052
More information

 Hrvatska

+49 611 707-4056
Saznaj više

 Latvija

+49 611 707-4052
More information

 Lihtenštajn

+49 611 707-4054
Mehr erfahren

 Litvanija

+49 611 707-4052
More information

 Luksemburg

+49 611 707-4054
Pour en savoir plus

 Makedonija

+49 611 707-4056
Saznaj više

 Crna Gora

+49 611 707-4052
Saznaj više

 Nizozemska

+49 611 707-4054
Meer vernemen

 Norveška

+49 611 707-4052
More information

 Austrija

+49 611 707-4054
Mehr erfahren

 Poljska

+49 611 707-4053
Dowiedz się więcej

 Portugal

+49 611 707-4052
Saber mais

 Rumunija

+49 611 707-4058
Află mai mult

 Rusija

+49 611 707-4056
More information

 Švedska

+49 611 707-4052
More information

 Švicarska

+49 611 707-4054
Mehr erfahren

 Srbija

+49 611 707-4056
Saznaj više

 Slovačka

+49 611 707-4052
Dozvědět se více

 Slovenija

+49 611 707-4056
More information

 Španija

+49 611 707-4052
Para saber más

 Češka

+49 611 707-4052
Dozvědět se více

 Turska

+49 611 707-4052
Daha çok öğrenmek

 Ukrajina

+49 611 707-4052
More information

 Mađarska

+49 611 707-4059
Bővebben

Sjedinjene Američke Države

+49 611 707-4052
More information

Telefaks

+49 611 707-4555

Poštanska adresa

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Postfach 57 11
65047 Wiesbaden
NJEMAČKA

Kućna adresa

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Wettinerstraße 7
65189 Wiesbaden
NJEMAČKA