Ako ne ispunimo Vaša očekivanja i nešto nije u redu…

Žao nam je ako se to dogodilo. Dajte nam priliku da se pobrinemo za to. Ako ste poslodavac sa sjedištem u inozemstvu ili izaslani posloprimac, saopćite nam Vašu molbu putem obrasca za kontakt. Tu smo za Vas i želimo da stvari dovedemo ponovo u red.

O čemu se radi kod Vaše žalbe?

Sto je se točno i gdje dogodilo?

Koje su Vaša očekivanja prema nama, da bi se Vaš problem riješio?

Kako bismo razjasnili Vašu molbu i kako bismo Vam mogli odgovoriti, molimo Vas da nam imenujete jednu kontaktnu osobu i e-mail adresu:

Titula
Ime
Prezime*
Broj poslodavca ili broj posloprimca
Email-adresa*

Također možete navesti i broj telefona imenovane kontaktne osobe:

Telefon
Captcha image
Molimo unesite prikazani tekst.*

* Obvezno polje