Pravna osnova

Pravne osnove za obvezu inozemnih poslodavaca prema sudjelovanju na postupku za godišnji odmor nalaze se u zakonu o upućivanju posloprimaca na rad (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) , u desetoj odredbi za građevinske radne uvjete (Zehnte Bauarbeitsbedingungenverordnung - 10. BauArbbV) i u zaštitnom zakonu za postupak socijalne blagajne (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz - SokaSiG). Za graditeljstvo su mjerodavni sljedeći opće važeći kolektivni ugovori:

  • Savezno-okvirni kolektivni ugovor za graditeljstvo (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe - BRTV)
  • Kolektivni ugovor o postupku socijalne blagajne u graditeljstvu (Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe - VTV)
  • Kolektivni ugovor za regulaciju minimalnih plaća u graditeljstvu na području Savezne Republike Njemačke (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland - TV Mindestlohn)