Doprinos blagajne za godišnji odmor

Osnova za izračunavanje doprinosa blagajne za godišnji odmor odgovara bruto plaći posloprimca. To rezultira u pravilu iz radnog ugovora u svezi sa zakonskim ili kolektivnim propisima države, iz koje je posloprimac upućen na rad.

Doprinosi blagajne za godišnji odmor, koji se mjesečno prema SOKA-BAU uplaćuju  od poduzeća koja upućuju posloprimce na rad, iznose

  • 14,30 % od siječnja 2010 do prosinca 2013
  • 15,30 % od siječnja 2014 do prosinca 2014
  • 15,10 % od siječnja 2015 do prosinca 2015
  • 14,50 % od siječnja 2016 do prosinca 2018
  • 15,40 % od siječnja 2019 do prosinca 2021
  • 15,20 % od siječnja 2022

mjesečnih bruto plaća svih u Njemačku izaslanih posloprimaca.

Doprinos se mora za svaki mjesec do 28. sljedećeg kalendarskog mjeseca nalaziti na kontu SOKA-BAU. Inače nastaju zatezne kamate u visini od 0,9 % doprinosne tražbine za svaki započeti mjesec zakašnjenja.