Výpis z konta zaměstnance

Po uplynutí každého kalendářního roku obdrží každý průmyslový zaměstnanec od SOKA-BAU výpis z účtu s jeho nároky na dovolenou. Zaměstnavatel obdrží celkový přehled o nárocích všech svých zaměstnanců, které v Německu zaměstnává. SOKA-BAU vykazuje všechny nároky zvlášť pro každý kalendářní rok.

Výpis z účtu obsahuje důležité podrobné údaje o činnosti zaměstnance v Německu za poslední dva kalendářní roky (dobu trvání zaměstnání, počet dnů zaměstnání, hrubou mzdu, získané dny dovolené a finanční odměnu za dovolenou jako i již poskytnuté nároky na dovolenou). V neposlední řadě jsou v něm uvedeny ještě nevyčerpané nároky. Kromě výše jeho nevyčerpaných nároků na dovolenou podle kolektivní smlouvy může zaměstnanec vidět, do jaké výše byly tyto nároky již financovány příspěvky jeho zaměstnavatele.

Výpis z konta zaměstnance obdrží zaměstnanec po každém zúčtování refundace, proplacení a odškodnění.

Pokud nebude nový pracovní poměr ve stavebním podniku SOKA-BAU nahlášen po ukončení pracovního poměru nebo vyslání zaměstnance během třech měsíců, obdrží zaměstnanec výpis ze svého účtu, ze kterého vyplývají odpovídající údaje až do ukončení pracovního poměru.

Tyto údaje vyplývají z hlášení, které zaměstnavatel musí měsíčně odevzdat na SOKA-BAU.

Dopustí-li se zaměstnavatel při hlášeních omylu a výpis z účtu je nesprávný nebo neúplný, může zaměstnanec během dvou měsíců po obdržení výpisu z účtu od zaměstnavatele požadovat opravu nesprávných údajů. Neprovede-li zaměstnavatel opravu hlášení, ačkoliv byl k tomu vyzván, je zaměstnanec oprávněn podat na zaměstnavatele žalobu na provedení opravy také u německého soudu.