Refundace

Poskytne-li zaměstnavatel svému zaměstnanci dny dovolené během stavební činnosti v Německu, musí vyplatit finanční odměnu za dovolenou přímo zaměstnanci. Tyto finanční odměny za dovolenou refunduje SOKA-BAU zaměstnavateli. Poskytnul-li zaměstnavatel svému zaměstnanci více dovolené, než vyplývá z výpočtu nároků na základě kolektivní smlouvy, jedná se o dobrovolnou nadtarifní dávku, kterou nelze refundovat.

Může se stát, že SOKA-BAU musí vyzvat zaměstnavatele ještě i za dřívější období k odevzdání hlášení a úhradě příspěvků. Tuto finanční odměnu refunduje SOKA-BAU zaměstnavateli, pokud tento zaměstnavatel prokazatelně poskytl svým zaměstnancům dovolenou a finanční odměnu za dovolenou již před účastí na řízení u dovolenkové pokladny.

SOKA-BAU vyplácí zaměstnavateli refundační pohledávky, pokud jeho příspěvkové konto nevykazuje žádné nedoplatky na příspěvcích a zaměstnavatel plně splnil svoji nahlašovací povinnost.

Od 01.01.2019 budou refundační pohledávky zaměstnavatele zásadně připsány automaticky k dobru jeho příspěvkového konta. Předpokladem pro toto je, že

  • všechna splatná hlášení jsou kompletně odevzdány,
  • neexistují žádné pochybnosti o oprávněnosti náhrad nárokovaných zaměstnavatelem a

Toto platí také pro podniky, které byly SOKA-BAU zpětně vyzvány k hlášení a placení příspěvků.

Zápočet refundačních pohledávek se stávajícími nedoplatky ze strany zaměstnavatele je oproti tomu vyloučen.

Nároky na refundaci finanční odměny za dovolenou zásadně propadají, když nebudou u SOKA-BAU uplatněny do 30.09. po uplynutí roku, ve kterém vznikly. Při ukončení pracovního poměru a v případě, že zaměstnanec již nespadá pod BRTV (např. ukončení vyslání), aniž by jeho pracovní poměr skončil, propadají nároky na refundaci finančních odměn za dovolenou již 15. v druhém měsíci, který následuje na ukončení.

Zaměstnanec opustí např. 25.08.2016 Německo, protože jeho vyslání končí. Refundační nárok zaměstnavatele zaniká s uplynutím 15.10.2016, pokud byly finanční odměny za dovolenou vyplaceny v měsíci srpen 2016 a dříve. Poté musí SOKA-BAU refundaci zaměstnavateli zásadně zamítnout.

V případě zpětné povinnosti účasti podniku je lhůta propadnutí refundace dva roky. Lhůta začíná uplynutím roku, ve kterém SOKA-BAU zaměstnavateli oznámila jeho příspěvkovou povinnost. Bude-li mezi SOKA-BAU a zaměstnavatem veden právní spor u soudu, začíná dvouletá lhůta propadnutí teprve po uplynutí roku, ve kterém bude právoplatně nebo souhlasným prohlášením stanoveno, že je podnik zaměstnavatele povinen účastnit se na dovolenkovém řízení.